פסקי דין

1. שתי חברות קבלניות חויבו בפיצויים בגין ליקויי בניה ב-1,500,000 ש"ח                                      לחץ להמשך >>>

  

2. המחוזי קיבל ערעור כנגד ליגד השקעות ובנין בע"מ בתביעת ליקויי בניה וקבע כי המערערים הוטעו 

                                                                                                                                                            לחץ להמשך >>>

 

3. ליקויי בניה-ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברת ליגד על פס"ד ביהמ"ש המחוזי             לחץ להמשך >>>

 

4. בהחלטה נדירה קיבל המחוזי ערעור בליקויי בניה על פס"ד בימ"ש שלום שניתן עפי"י סעיף 79 א'       לחץ להמשך >>>

  

5. קבלנים חויבו על ידי ביהמ"ש לרשום בית משותף ולהעביר דירת הרוכשים על שמם בטאבו                 לחץ להמשך >>> 

 

6.חברה קבלנית והקבלן עצמו חוייבו לפצות דיירים בליקויי בניה לרכוש המשותף ולסלק ידם ממחסנים  לחץ להמשך >>>

  

7. נדחה ערעור חברה קבלנית ומנהלה כנגד חיובם לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף  לחץ להמשך >>>

 

8.ליקויי בניה-ביהמ"ש חייב קבלנים לסלק ידם ממחסנים שתפסו שלא כדין בבנין שבנו                  לחץ להמשך >>>

 

9. ליקויי בניה- דיירים פוצו 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך ברכוש המשותף                  לחץ להמשך >>>

 

10. ביהמ"ש ביטל חתימת אנשים על הסכם מכר דירה כי הם סברו שהם חותמים על מסמך אחר    לחץ להמשך >>>

 

11. ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של המערערת על פסק הדין של בית המשפט המחוזי           לחץ להמשך >>>

 

12. ביטוח כלל חויבה, עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלי דירה בגין נזקי מים  לחץ להמשך >>>

 

13. ליקויי בניה- תביעה שהוגשה ע"ס 218,353 ש"ח הסתיימה בפסק דין בפיצוי של 15,000 ש"ח בלבד  לחץ להמשך >>>

 

14. ליקויי בניה -תביעה ע"ס 309,710 ש"ח הסתיימה בפיצוי 43,804 ש"ח ועגמת נפש                            לחץ להמשך >>>

 

15. ליקויי בניה- תביעה ע"ס 482,738 ש"ח!!, הסתיימה בפס"ד ע"ס 30,000 ש"ח בתוספת שכ"ט            לחץ להמשך >>>

 

16. מחצבה חוייבה לפצות ב-450,000 ש"ח בעלת מחפר שניזוק במפולת סלעים במחצבה                      לחץ להמשך >>>

 

17. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לשלם לרוכשי דירה פיצויים בסך 155,000 ש"ח           לחץ להמשך >>>

 

18. נדחתה תביעת רוכשי דירה שטענו כנגד מוכר הדירה כי הסתיר ליקויי בניה ופגמים בדירה        לחץ להמשך >>>

 

19. חברה קבלנית חוייבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה וירידת ערך בסך 105,000 ש"ח                   לחץ להמשך >>>

 

20. ליקויי בניה- נדחתה חברת רמט לחייב רוכשי דירה לשלם הפרשי הצמדה בגין רכישת הדירה    לחץ להמשך >>>

 

21. קבלן ומהנדס בנין חוייבו לפצות את מזמיני השיפוץ בכ-92,000 ש"ח                                         לחץ להמשך >>>

 

22. ליקויי בניה- חברת ישראל אדלר חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה.                              לחץ להמשך >>>

 

23. ליקויי בניה- בוני וילה בהרצליה פיתוח חויבו לשלם פיצויים לבעלי וילה שכנה שניזוקה מהבניה         לחץ להמשך >>>

 

24. ליקויי בניה- חברת דואק מישקיט חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ב-64,000 ש"ח     לחץ להמשך >>>

 

25. ליקויי בניה- חברת רמט חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה, בלמעלה מ-100,000 ש"ח           לחץ להמשך >>>

 

26. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות משפחות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה                        לחץ להמשך >>>

 

27. ליקויי בניה- 2 חברות בניה חוייבו לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה                                                  לחץ להמשך >>>

 

28. ליקויי בניה- חברה קבלנית ומנהלה באופן אישי חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                  לחץ להמשך >>>

 

29. ליקויי בניה- חברת תשלוז חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה                                                     לחץ להמשך >>>

 

30. ליקויי בנייה- לור"ם בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירה                  לחץ להמשך >>>

 

31. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                         לחץ להמשך >>>

 

32. דרוקר זכריה חויבה לשלם פיצויים לרוכשת דירה בגין ליקויי בניה ירידת ערך ועגמת נפש         לחץ להמשך >>>

 

33. ליקויי בניה- חברת נגר כדורי חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                               לחץ להמשך >>>

 

34. ליקויי בניה חברת שיכון ופיתוח לישראל חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה     לחץ להמשך >>>

 

35. ליקויי בניה- - חברת ישמח משה בע"מ חוייבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                              לחץ להמשך >>>

 

36. ליקויי בניה- חברת פלסים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה                                          לחץ להמשך >>>

 

37. ליקויי בניה- נדחתה למעלה מ-80% מתביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית                 לחץ להמשך >>>

 

38. ליקויי בניה- חברת ברוך מסיקה ובניו בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה                         לחץ להמשך >>>

 

39. ליקויי בניה- חברה יזמית וחברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                 לחץ להמשך >>>

 

40. ליקוי בניה-תביעת הרוכשים נגד הקבלן התקבלה והתביעה שכנגד של הקבלן נדחתה                         לחץ להמשך >>>

 

41. ליקויי בניה- נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא להתיר תיקון תביעת ליקויי בניה                 לחץ להמשך >>>

 

42. ליקויי בניה- חברת דלתא בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ועגמת נפש                       לחץ להמשך >>>

 

43. חברת ישראל אהרוני חויבה לפצות רוכשי דירה בסכום של כ-150,000 ש"ח בגין ליקויי בניה               לחץ להמשך >>>

  

44. חברת פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה           לחץ להמשך >>>

  

45. ליקויי בניה- חברת כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה             לחץ להמשך >>>

  

46. פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירות      לחץ להמשך >>>

  

47. ליקויי בניה- חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה    לחץ להמשך >>>

  

48. ליקויי בניה- אל הים ברנע יזום ופיתוח בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה                             לחץ להמשך >>>

  

49. ליקויי בניה- אשדר בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                                     לחץ להמשך >>>

  

50. ליקויי בניה- דלק פולג בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה                                 לחץ להמשך >>>

  

51. ליקויי בניה- חברה קבלנית חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                                  לחץ להמשך >>>

  

52. ליקויי בניה- חברת נתנאל דרמן חויבה לפצות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה                                         לחץ להמשך >>>

  

53. ליקויי בניה- קבלן ומהנדסת בנין חויבו לפצות בונה בית בגין ליקויי בניה                                              לחץ להמשך >>>

  

54. שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה,איחור במסירה ועגמת נפש    לחץ להמשך >>>

  

55. ליקויי בניה- נדחתה בקשת חברת מגדל הזהר בע"מ לבטל פסק דין שניתן נגדה בגין ליקויי בניה        לחץ להמשך >>>

  

56. ליקויי בניה -חברת צמרת גן בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירה     לחץ להמשך >>>

  

57. ליקויי בניה- קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירות       לחץ להמשך >>>

  

58. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה              לחץ להמשך >>>

 

 59. ליקויי בניה- חברות קבלניות חויבו לשלם 56,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה             לחץ להמשך >>>

  

60. ליקויי בניה- חברות ארא ומטוליקס חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                       לחץ להמשך >>>

  

61. ביטוח- סוכן ביטוח וחברת הביטוח חוייבו לפצות מבוטח בגין נזקי פריצה וגניבה                                  לחץ להמשך >>>

  

62. ליקויי בניה- נאות מזרחי בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                            לחץ להמשך >>>

  

63. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                      לחץ להמשך >>>

  

64. ליקויי בניה- חברת גבעת המוזיאון חוייבה לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה                                     לחץ להמשך >>>

  

65. ליקויי בניה- קבלן שיפוצים חויב לפצות בעלי דירה בגין ליקוי בניה                                                       לחץ להמשך >>>

  

66. נדחתה מרביתה של תביעת ליקויי בניה                                                                                                 לחץ להמשך >>>

  

67. קבלן שיפוצים חויב לפצות בעלי דירה בגין ליקויי בניה ועיקר תביעתו נדחתה                                      לחץ להמשך >>>

  

68. ליקויי בניה- חברת שיש אלוני חוייבה לפצות רוכשי ריצוף בגין פגמים בריצוף                                      לחץ להמשך >>>

  

69. ליקויי בניה- תביעת מזמין עבודה התקבלה ועיקר תביעה שכנגד של המשפץ נגדו נדחתה                  לחץ להמשך >>>

 

70. ליקויי בניה-ביהמ"ש דחה בקשה לעכב הליכים בשל סעיף בוררות                                                       לחץ להמשך >>>

 

 71. פס"ד ראשון של זוסמן שקבע כי גם יום מהווה איחור לצורך הגשת ערעור                                           לחץ להמשך >>>

 

 72. ב"ש 116/77 ביהמ"ש העליון גליצמן נגד שני                                                                                       לחץ להמשך >>>

 

 73. ליקויי בניה- בקשה לעיכוב ביצוע בביהמ"ש העליון שנדחתה-שופט דב לוין                                         לחץ להמשך >>>

  

 74. ליקויי בניה- נדחתה תביעת שכנה כנגד השכן שמעליה בגין נזקי רטיבות מדירתו                                לחץ להמשך >>>

 

 75. בפסק דין חוזר מיום 23.10.06 דחה ביהמ"ש את תביעתה של שכנה כנגד נזקי רטיבות מהשכן          לחץ להמשך >>>

 

 76. המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט שאיפשרה לקבלן לבצע את התיקונים                לחץ להמשך >>>

  

77. ביהמ"ש המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים       לחץ להמשך >>>

  

78. ליקויי בניה- נדחתה מרביתה של תביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית.                        לחץ להמשך >>>

  

79. חברת רסקו חוייבה לבצע תיקונים בבית התובעים בסכום של 83,500 ש"ח ולשלם בנוסף פיצויים.     לחץ להמשך >>>

  

80. הקבלן ברוך חבס וחברת כ.ס. סנטר השקעות בע"מ חויבו לשלם פיצוים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה לחץ להמשך >>>

 

81. חברת טרלידור בע"מ חוייבה לשלם פיצויים ללקוחות בגין ליקויים בפרגולה ושערים שנבנו על ידה   לחץ להמשך >>>

  

82. ליקויי בנייה- תביעות ע"ס כ- 2 מליון ₪ הסתיימו בסך של כ-259,000 ₪                                               לחץ להמשך >>>

  

83. קבלן ומהנדס בנין חויבו לפצות בגין סטייה של הבניין מקו בנייה קדמי וכן בגין ליקויי בנייה                 לחץ להמשך >>>

  

84. מכלוף בכור ובניו בעמ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"דלחץ להמשך >>>

 

 85. מוכרי בית שנכנסו להגדרת מוכר על פי חוק המכר (דירות) חויבו לפצות את רוכשי ביתם בגין ליקויי בנייה
                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

 

86. חברת נאות מזרחי בע"מ חוייבה לפצות את משפחת קשת בגין ליקויי בנייה, עגמת נפש, שכ"ט עו"ד והוצאות

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

87. חברת פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ חוייבה לפצות את בני משפחת פסוב בגין ליקויי בניה             לחץ להמשך >>>

 

88. חברת ויקטור מור ובנו (1989) בע"מ,חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה וירידת ערך לחץ להמשך >>>

  

89. כלל חברה לביטוח בע"מ חויבה על פי הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלת דירה בגין נזקי מים וצנרת שאירעו לדירתה.                                                                                                                                           לחץ להמשך >>>

 

 90. ליקויי בניה- החברות הקבלניות פרשקובסקי וזאנטקרן חויבו לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-88,000 ש"ח בגין ליקויי בניה, עגמת נפש והוצאות משפט                                                                                                               לחץ להמשך >>>

  

91. ליקויי בניה- נדחתה בקשת חברת אחים אוזן מב"ש לתקן את ליקויי הבנייה                                         לחץ להמשך >>>

  

92. חברת אלקטרה בניה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-89,000 ש"ח בגין בניה                    לחץ להמשך >>>

  

93. חברת מנחם פז ובניו חברה לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                             לחץ להמשך >>>

 

94. אדריכל טומי אריה ריגלר חויב לשלם סך של כ-271,000 ₪ לאדריכל משה לופנפלד ז"ל                      לחץ להמשך >>>

  

95. תדהר רוגובין בע"מ ותדהר בניה בע"מ חוייבו לפצות דיירים בגין ליקויי בניה                                       לחץ להמשך >>>

  

97.חברת פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה, עגמת נפש הוצאות וראשי נזק נוספים

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

96. חברת קולסקי דגני כפר גנים (1999)חויבה לפצות רוכשי דירה בסך של כ-71,000 ₪ בגין ליקוי בניה   לחץ להמשך >>>

  

98.החברה הקבלנית א. לוי השקעות ובנין בע"מ חויבה לפצות דיירים בסך של כ-350,000 ₪ בגין ליקויי בניה

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

99. חברת ס. אלון חברה להשקעות ולבנין בע"מ ומנהל חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה בסך של כ-81,500 ש"ח                                                                                                                                                                              לחץ להמשך >>>

 

 100. קבלן בנין חויב לפצות רוכשי דירה בגין נזקים כספיים שנגרמו להם עקב העובדה שהוא לא רשם בית משותף ולא רשם את הדירה על שמם בטאבו                                                                                                                            לחץ להמשך >>>

  

101. ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א ביטלה היתר בניה שניתן על ידי הוועדה המקומית רמת-גן               לחץ להמשך >>>

  

102. גאון - חברה לבנין והשקעות בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה                                  לחץ להמשך >>>

 

 103. קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בנייה/ירידת ערך בסכום של כ-95,000 ₪

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

104. קרן פז חברה לבנין בע"מ מקבוצת חנן מור בע"מ חויבה לפצות לקוחות בסך -92,000 ₪ בגין ליקויי בנייה

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

105. חברת אחים אוזן חברה לבנין בע"מ חויבה לפצות לקוחות בסך של כ-94,000 ₪ בגין ליקויי בנייה     לחץ להמשך >>>

  

107. נדחתה תביעת חברת יניב פעלים בע"מ נגד מ.ל.ד. הכל לתעשיה שיווק והפצה (1993) בע"מ          לחץ להמשך >>>

  

108. חברות קבלניות יוסף לוינסקי ושות' בע"מ ואורן השקעות בע"מ חויבו ביום 31.8.14 לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בנייה עגמת נפש וכו' בסך של כ-73,000 ₪                                                                                                            לחץ להמשך >>>

  

109. מנרב פרויקטים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בכ-100,000 ₪ בגין ליקויי בניה וראשי נזק נוספים  לחץ להמשך >>>

  

110. גאון חברה לבנין והשקעות בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ועוד בסך של 72,313 ₪       לחץ להמשך >>>

  

111. מפקח הבניה פיני אדר חויב לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של 72,000 ש"ח                       לחץ להמשך >>>

  

112. מפקח הבניה פיני אדר חויב בפסק דין מתוקן, לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של למעלה מ-103,000 ש"ח

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

113. חברת אלציון עולה בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בנייה ותביעתה הנגדית נדחתה                לחץ להמשך >>>

  

114. נדחתה תביעה ע"ס כ-600,000 ₪ נגד קבלן מסלעות                                                                          לחץ להמשך >>>

  

115.  י.צ.תורג'מן פרויקטים בע"מ חויבה לפצות דיירים בלמעלה מ-50,000 ₪ בגין ליקויי בנייה                לחץ להמשך >>>

 

116. חברת גינדי אחזקות בע"מ חויבה ביום 16.7.17 לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בנייה עגמת נפש וכו' בסך של כ-315,000 ש"ח                                                                                                                                                                לחץ להמשך >>>

 

117. חברות הבניה אזורים בנין (1965) בע"מ מס' ח.צ. 520031089 ו- אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, ישלמו פיצויים בסך של 190,000 ₪  בגין ליקויי בנייה.                                                                                             לחץ להמשך >>>

 

118. חברת קרייזי ליין פיתוח ונדל"ן בע"מ חויבה לפצות דיירים ב-94,500 ₪ בגין ליקויי בנייה         לחץ להמשך>>> 

   

119. חברת הבניה רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ב-125,000 ₪          לחץ להמשך>>>

 

120. חברת שיכון עובדים בע"מ חוייבה לפצות דיירים בגין ליקויים ברכוש המשותף בסך של 256,000 ₪     

לחץ להמשך>>>

 121. חברת הבניה רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ב-125,000 ₪​          לחץ להמשך>>>

 

122. חברת שפיר מגורים ובניין בע"מ חויבה לשלם כ-115,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה            לחץ להמשך>>>

 

123. תביעת ליקויי בנייה וירידת ערך שהוגשה ע"ס 851,354 ש"ח הסתיימה בפשרה בסכום כולל

         של 69,000 ש"ח בלבד                                                                                                                 לחץ להמשך>>>

 

124. חברת גרנד גינדי במושבה בע"מ חויבה לפצות דיירים מפ"ת בגין ליקויי בניה  עגמת נפש

         הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של כ240,000  ₪                                                                          לחץ להמשך>>>

 

125. חברת הבניה  דגש אביב לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בסכום של כ-145,000 ₪      

         בגין ליקויי בנייה ושונות                                                                                                             לחץ להמשך>>>

 

 126. חברת הבניה של איציק תשובה מנתניה חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בנייה

          ירידת ערך ושונות בסך של כ-395,000 ₪                                                                                  לחץ להמשך>>>

 

127. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הקבלן איציק תשובה מנתניה לעכב תשלום

         שנפסק נגד החברה שבבעלותו בתביעת ליקויי הבניה שהוגשה נגדה                                      לחץ להמשך>>>

 

128. בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את ערעורם של דיירי בית משותף בפתח תקווה נגד

         חברת לירז בגין ליקוי בנייה                                                                                                         לחץ להמשך>>>

 

129. חברות הבניה אזורים בנין (1965) בע"מ ושיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבו לפצות

         דיירי בית משותף בהרצליה בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בסך של 1,550,000 ₪                 לחץ להמשך>>>

 

130. בית משפט השלום בתל אביב דחה ביום 3.1.2021 בקשה לביטול פסק בוררות שניתן

         על ידי עו"ד צבי שטיין כבורר בסכסוך בין בעל הקרקע לבין החברה הקבלנית                            לחץ להמשך>>>

 

 

131. חברת קרן פז חברה לבנין בע"מ (מקבוצת חנן מור) חויבה לפצות רוכשי דירה                    לחץ להמשך>>>

מיבנה בסך של כ-195,000 ₪ בגין ליקויי בניה, אחור במסירה, עוגמת נפש וכו'.​​

 

132.  עו"ד צבי שטיין | 132. חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה

מרמלה בסך של 93,000 ₪ בגין ליקויי בניה                                                                                   לחץ להמשך>>>

 

 

133.  עו"ד צבי שטיין | 133. חברות הבניה אזורים ודניה סיבוס חויבו לשלם סך של כ-71,000 ₪

לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה ובנוסף חויבו לבצע תיקונים בסכום של כ-18,000 ₪                       לחץ להמשך>>>

 

 

134.  עו"ד צבי שטיין | 134. חברת הבניה אאורה ישראל-יזמות והשקעות בע"מ

חויבה לשלם פיצוי בגין ליקויי בניה בסך של 184,000 ₪                                                                 לחץ להמשך>>>                                                       

 

135.  עו"ד צבי שטיין | 135. שני מהנדסים חויבו לפצות מזמיני שיפוץ והרחבת בניה

בביתם בסכום של 430,282 ₪                                                                                                       לחץ להמשך>>>

 

136.   עו"ד צבי שטיין | 136. חברות הבניה נוה-גד בנין ופתוח בע"מ ו-אוסיף

מרום נוה בע"מ חויבו לפצות רוכשי דירה                                                                                      לחץ להמשך>>>

 

 

137.  עו"ד צבי שטיין | 137. חברת פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

חויבה לפצות רוכשי דירה יד שניה                                                                                                לחץ להמשך>>>

 

138.  עו"ד צבי שטיין | 138. מוכרת פרטית של דירה חדשה חויבה לפצות בסך כ- 365,000 ₪

בגין ליקויי בניה וירידת ערך של הדירה את קונה הדירה                                                              לחץ להמשך>>>

 

139.  עו"ד צבי שטיין | 139. ליקויי בניה-חברת גינדי ישראל 2010 בע"מ חויבה לפצות רוכשת דירה בסכום של כ-180,000 ₪ בגין ליקוי בניה איחור במסירה ועוד                                                                        לחץ להמשך>>>

 

140. בית המשפט הסתמך על מאמר שפרסמתי בפסק דינו                                                         לחץ להמשך>>>                                               

 

141. ליקויי בניה- חברת הבניה קח"ם מקבוצת חנן מור, חויבה לפצות רוכשי דירה                      לחץ להמשך>>>

אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך כ162,000 ש"ח בגין ליקויי בניה

שנגרמו לדירתם ובגין ראשי נזק נוספים שנתבעו בתביעה   

 

 142. ליקויי בניה- חברת הבניה קחם חברה להשקעות בע" מקבוצת חנן מור, חויבה לפצות רוכשי דירה אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך כ96,000 ש"ח בגין ליקויי בניה שנגרמו לדירתם ובגין ראשי נזק נוספים שנתבעו בתביעה             לחץ להמשך>>>     

 

143. חברת סימפל בשדרה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה שהיו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין לחץ להמשך>>>

 

144. פסק דין שאיזכר ואישר פסק בורר שנתתי כבורר בסכסוך                                                     לחץ להמשך>>>       

145. חברת נחלת א.מ בניה ויזום בע"מ חויבה לפצות בגין ליקוי בניה רוכשי דירה

         אשר היו מיוצגים על ידי עורך דין צבי שטיין מרמת גן                                                           לחץ לנמשך>>>

 

 146. חברת רמט בע"מ חוייבה לפצות רוכשי דירות אשר היו מיוצגים על ידי עורך דין צבי שטיין מרמת-גן

          בגין ליקויי בניה, עגמת נפש, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד                                              לחץ להמשך>>>

 

147. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את עיקר ערעורם של חברת סימפל בשדרה בע"מ

         וערן גליקסמן שהוגש כנגד רוכשי דירה שהיו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן          לחץ להמשך>>>

 

148. חברת הבניה ת.מ.י.ד חברה לבניה והשקעות בע"מ בבעלות אילן מלכה חויבה לשלם

        סך 252,483 ₪ בגין ליקויי בניה דיור חלופי, עגמת נפש והוצאות לרוכשי דירה שהיו מיוצגים

        על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן                                                                                               לחץ להמשך>>>

 

149. נדחתה תביעת שיבוב שהוגשה על ידי שלמה חברה לביטוח ע"ס 494,629 ₪

        נגד קבלן שהיה מיוצג בתביעה ע"י עו"ד צבי שטיין                                                               לחץ להמשך>>>