פסקי דין

. שתי חברות קבלניות חויבו בפיצויים בגין ליקויי בניה ב-1,500,000 ש"ח                                      לחץ להמשך >>>

  

2. המחוזי קיבל ערעור כנגד ליגד השקעות ובנין בע"מ בתביעת ליקויי בניה וקבע כי המערערים הוטעו 

                                                                                                                                                            לחץ להמשך >>>

 

3. ליקויי בניה-ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברת ליגד על פס"ד ביהמ"ש המחוזי             לחץ להמשך >>>

 

4. בהחלטה נדירה קיבל המחוזי ערעור בליקויי בניה על פס"ד בימ"ש שלום שניתן עפי"י סעיף 79 א'       לחץ להמשך >>>

  

5. קבלנים חויבו על ידי ביהמ"ש לרשום בית משותף ולהעביר דירת הרוכשים על שמם בטאבו                 לחץ להמשך >>> 

 

6.חברה קבלנית והקבלן עצמו חוייבו לפצות דיירים בליקויי בניה לרכוש המשותף ולסלק ידם ממחסנים  לחץ להמשך >>>

  

7. נדחה ערעור חברה קבלנית ומנהלה כנגד חיובם לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף  לחץ להמשך >>>

 

8.ליקויי בניה-ביהמ"ש חייב קבלנים לסלק ידם ממחסנים שתפסו שלא כדין בבנין שבנו                  לחץ להמשך >>>

 

9. ליקויי בניה- דיירים פוצו 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך ברכוש המשותף                  לחץ להמשך >>>

 

10. ביהמ"ש ביטל חתימת אנשים על הסכם מכר דירה כי הם סברו שהם חותמים על מסמך אחר    לחץ להמשך >>>

 

11. ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של המערערת על פסק הדין של בית המשפט המחוזי           לחץ להמשך >>>

 

12. ביטוח כלל חויבה, עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלי דירה בגין נזקי מים  לחץ להמשך >>>

 

13. ליקויי בניה- תביעה שהוגשה ע"ס 218,353 ש"ח הסתיימה בפסק דין בפיצוי של 15,000 ש"ח בלבד  לחץ להמשך >>>

 

14. ליקויי בניה -תביעה ע"ס 309,710 ש"ח הסתיימה בפיצוי 43,804 ש"ח ועגמת נפש                            לחץ להמשך >>>

 

15. ליקויי בניה- תביעה ע"ס 482,738 ש"ח!!, הסתיימה בפס"ד ע"ס 30,000 ש"ח בתוספת שכ"ט            לחץ להמשך >>>

 

16. מחצבה חוייבה לפצות ב-450,000 ש"ח בעלת מחפר שניזוק במפולת סלעים במחצבה                      לחץ להמשך >>>

 

17. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לשלם לרוכשי דירה פיצויים בסך 155,000 ש"ח           לחץ להמשך >>>

 

18. נדחתה תביעת רוכשי דירה שטענו כנגד מוכר הדירה כי הסתיר ליקויי בניה ופגמים בדירה        לחץ להמשך >>>

 

19. חברה קבלנית חוייבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה וירידת ערך בסך 105,000 ש"ח                   לחץ להמשך >>>

 

20. ליקויי בניה- נדחתה חברת רמט לחייב רוכשי דירה לשלם הפרשי הצמדה בגין רכישת הדירה    לחץ להמשך >>>

 

21. קבלן ומהנדס בנין חוייבו לפצות את מזמיני השיפוץ בכ-92,000 ש"ח                                         לחץ להמשך >>>

 

22. ליקויי בניה- חברת ישראל אדלר חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה.                              לחץ להמשך >>>

 

23. ליקויי בניה- בוני וילה בהרצליה פיתוח חויבו לשלם פיצויים לבעלי וילה שכנה שניזוקה מהבניה         לחץ להמשך >>>

 

24. ליקויי בניה- חברת דואק מישקיט חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ב-64,000 ש"ח     לחץ להמשך >>>

 

25. ליקויי בניה- חברת רמט חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה, בלמעלה מ-100,000 ש"ח           לחץ להמשך >>>

 

26. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות משפחות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה                        לחץ להמשך >>>

 

27. ליקויי בניה- 2 חברות בניה חוייבו לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה                                                  לחץ להמשך >>>

 

28. ליקויי בניה- חברה קבלנית ומנהלה באופן אישי חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                  לחץ להמשך >>>

 

29. ליקויי בניה- חברת תשלוז חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה                                                     לחץ להמשך >>>

 

30. ליקויי בנייה- לור"ם בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירה                  לחץ להמשך >>>

 

31. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                         לחץ להמשך >>>

 

32. דרוקר זכריה חויבה לשלם פיצויים לרוכשת דירה בגין ליקויי בניה ירידת ערך ועגמת נפש         לחץ להמשך >>>

 

33. ליקויי בניה- חברת נגר כדורי חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                               לחץ להמשך >>>

 

34. ליקויי בניה חברת שיכון ופיתוח לישראל חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה     לחץ להמשך >>>

 

35. ליקויי בניה- - חברת ישמח משה בע"מ חוייבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                              לחץ להמשך >>>

 

36. ליקויי בניה- חברת פלסים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה                                          לחץ להמשך >>>

 

37. ליקויי בניה- נדחתה למעלה מ-80% מתביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית                 לחץ להמשך >>>

 

38. ליקויי בניה- חברת ברוך מסיקה ובניו בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה                         לחץ להמשך >>>

 

39. ליקויי בניה- חברה יזמית וחברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                 לחץ להמשך >>>

 

40. ליקוי בניה-תביעת הרוכשים נגד הקבלן התקבלה והתביעה שכנגד של הקבלן נדחתה                         לחץ להמשך >>>

 

41. ליקויי בניה- נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא להתיר תיקון תביעת ליקויי בניה                 לחץ להמשך >>>

 

42. ליקויי בניה- חברת דלתא בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ועגמת נפש                       לחץ להמשך >>>

 

43. חברת ישראל אהרוני חויבה לפצות רוכשי דירה בסכום של כ-150,000 ש"ח בגין ליקויי בניה               לחץ להמשך >>>

  

44. חברת פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה           לחץ להמשך >>>

  

45. ליקויי בניה- חברת כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה             לחץ להמשך >>>

  

46. פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירות      לחץ להמשך >>>

  

47. ליקויי בניה- חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה    לחץ להמשך >>>

  

48. ליקויי בניה- אל הים ברנע יזום ופיתוח בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה                             לחץ להמשך >>>

  

49. ליקויי בניה- אשדר בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                                     לחץ להמשך >>>

  

50. ליקויי בניה- דלק פולג בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה                                 לחץ להמשך >>>

  

51. ליקויי בניה- חברה קבלנית חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                                  לחץ להמשך >>>

  

52. ליקויי בניה- חברת נתנאל דרמן חויבה לפצות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה                                         לחץ להמשך >>>

  

53. ליקויי בניה- קבלן ומהנדסת בנין חויבו לפצות בונה בית בגין ליקויי בניה                                              לחץ להמשך >>>

  

54. שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה,איחור במסירה ועגמת נפש    לחץ להמשך >>>

  

55. ליקויי בניה- נדחתה בקשת חברת מגדל הזהר בע"מ לבטל פסק דין שניתן נגדה בגין ליקויי בניה        לחץ להמשך >>>

  

56. ליקויי בניה -חברת צמרת גן בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירה     לחץ להמשך >>>

  

57. ליקויי בניה- קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירות       לחץ להמשך >>>

  

58. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה              לחץ להמשך >>>

 

 59. ליקויי בניה- חברות קבלניות חויבו לשלם 56,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה             לחץ להמשך >>>

  

60. ליקויי בניה- חברות ארא ומטוליקס חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                       לחץ להמשך >>>

  

61. ביטוח- סוכן ביטוח וחברת הביטוח חוייבו לפצות מבוטח בגין נזקי פריצה וגניבה                                  לחץ להמשך >>>

  

62. ליקויי בניה- נאות מזרחי בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                            לחץ להמשך >>>

  

63. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                                      לחץ להמשך >>>

  

64. ליקויי בניה- חברת גבעת המוזיאון חוייבה לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה                                     לחץ להמשך >>>

  

65. ליקויי בניה- קבלן שיפוצים חויב לפצות בעלי דירה בגין ליקוי בניה                                                       לחץ להמשך >>>

  

66. נדחתה מרביתה של תביעת ליקויי בניה                                                                                                 לחץ להמשך >>>

  

67. קבלן שיפוצים חויב לפצות בעלי דירה בגין ליקויי בניה ועיקר תביעתו נדחתה                                      לחץ להמשך >>>

  

68. ליקויי בניה- חברת שיש אלוני חוייבה לפצות רוכשי ריצוף בגין פגמים בריצוף                                      לחץ להמשך >>>

  

69. ליקויי בניה- תביעת מזמין עבודה התקבלה ועיקר תביעה שכנגד של המשפץ נגדו נדחתה                  לחץ להמשך >>>

 

70. ליקויי בניה-ביהמ"ש דחה בקשה לעכב הליכים בשל סעיף בוררות                                                       לחץ להמשך >>>

 

 71. פס"ד ראשון של זוסמן שקבע כי גם יום מהווה איחור לצורך הגשת ערעור                                           לחץ להמשך >>>

 

 72. ב"ש 116/77 ביהמ"ש העליון גליצמן נגד שני                                                                                       לחץ להמשך >>>

 

 73. ליקויי בניה- בקשה לעיכוב ביצוע בביהמ"ש העליון שנדחתה-שופט דב לוין                                         לחץ להמשך >>>

  

 74. ליקויי בניה- נדחתה תביעת שכנה כנגד השכן שמעליה בגין נזקי רטיבות מדירתו                                לחץ להמשך >>>

 

 75. בפסק דין חוזר מיום 23.10.06 דחה ביהמ"ש את תביעתה של שכנה כנגד נזקי רטיבות מהשכן          לחץ להמשך >>>

 

 76. המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט שאיפשרה לקבלן לבצע את התיקונים                לחץ להמשך >>>

  

77. ביהמ"ש המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים       לחץ להמשך >>>

  

78. ליקויי בניה- נדחתה מרביתה של תביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית.                        לחץ להמשך >>>

  

79. חברת רסקו חוייבה לבצע תיקונים בבית התובעים בסכום של 83,500 ש"ח ולשלם בנוסף פיצויים.     לחץ להמשך >>>

  

80. הקבלן ברוך חבס וחברת כ.ס. סנטר השקעות בע"מ חויבו לשלם פיצוים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה לחץ להמשך >>>

 

81. חברת טרלידור בע"מ חוייבה לשלם פיצויים ללקוחות בגין ליקויים בפרגולה ושערים שנבנו על ידה   לחץ להמשך >>>

  

82. ליקויי בנייה- תביעות ע"ס כ- 2 מליון ₪ הסתיימו בסך של כ-259,000 ₪                                               לחץ להמשך >>>

  

83. קבלן ומהנדס בנין חויבו לפצות בגין סטייה של הבניין מקו בנייה קדמי וכן בגין ליקויי בנייה                 לחץ להמשך >>>

  

84. מכלוף בכור ובניו בעמ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"דלחץ להמשך >>>

 

 85. מוכרי בית שנכנסו להגדרת מוכר על פי חוק המכר (דירות) חויבו לפצות את רוכשי ביתם בגין ליקויי בנייה                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

 

86. חברת נאות מזרחי בע"מ חוייבה לפצות את משפחת קשת בגין ליקויי בנייה, עגמת נפש, שכ"ט עו"ד והוצאות

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

87. חברת פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ חוייבה לפצות את בני משפחת פסוב בגין ליקויי בניה             לחץ להמשך >>>

 

88. חברת ויקטור מור ובנו (1989) בע"מ,חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה וירידת ערך לחץ להמשך >>>

  

89. כלל חברה לביטוח בע"מ חויבה על פי הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלת דירה בגין נזקי מים וצנרת שאירעו לדירתה.                                                                                                                                           לחץ להמשך >>>

 

 90. ליקויי בניה- החברות הקבלניות פרשקובסקי וזאנטקרן חויבו לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-88,000 ש"ח בגין ליקויי בניה, עגמת נפש והוצאות משפט                                                                                                               לחץ להמשך >>>

  

91. ליקויי בניה- נדחתה בקשת חברת אחים אוזן מב"ש לתקן את ליקויי הבנייה                                         לחץ להמשך >>>

  

92. חברת אלקטרה בניה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-89,000 ש"ח בגין בניה                    לחץ להמשך >>>

  

93. חברת מנחם פז ובניו חברה לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה                             לחץ להמשך >>>

 

94. אדריכל טומי אריה ריגלר חויב לשלם סך של כ-271,000 ₪ לאדריכל משה לופנפלד ז"ל                      לחץ להמשך >>>

  

95. תדהר רוגובין בע"מ ותדהר בניה בע"מ חוייבו לפצות דיירים בגין ליקויי בניה                                       לחץ להמשך >>>

  

97.חברת פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה, עגמת נפש הוצאות וראשי נזק נוספים

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

96. חברת קולסקי דגני כפר גנים (1999)חויבה לפצות רוכשי דירה בסך של כ-71,000 ₪ בגין ליקוי בניה   לחץ להמשך >>>

  

98.החברה הקבלנית א. לוי השקעות ובנין בע"מ חויבה לפצות דיירים בסך של כ-350,000 ₪ בגין ליקויי בניה

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

99. חברת ס. אלון חברה להשקעות ולבנין בע"מ ומנהל חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה בסך של כ-81,500 ש"ח                                                                                                                                                                              לחץ להמשך >>>

 

 100. קבלן בנין חויב לפצות רוכשי דירה בגין נזקים כספיים שנגרמו להם עקב העובדה שהוא לא רשם בית משותף ולא רשם את הדירה על שמם בטאבו                                                                                                                            לחץ להמשך >>>

  

101. ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א ביטלה היתר בניה שניתן על ידי הוועדה המקומית רמת-גן               לחץ להמשך >>>

  

102. גאון - חברה לבנין והשקעות בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה                                  לחץ להמשך >>>

 

 103. קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בנייה/ירידת ערך בסכום של כ-95,000 ₪

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

104. קרן פז חברה לבנין בע"מ מקבוצת חנן מור בע"מ חויבה לפצות לקוחות בסך -92,000 ₪ בגין ליקויי בנייה

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

105. חברת אחים אוזן חברה לבנין בע"מ חויבה לפצות לקוחות בסך של כ-94,000 ₪ בגין ליקויי בנייה     לחץ להמשך >>>

  

107. נדחתה תביעת חברת יניב פעלים בע"מ נגד מ.ל.ד. הכל לתעשיה שיווק והפצה (1993) בע"מ          לחץ להמשך >>>

  

108. חברות קבלניות יוסף לוינסקי ושות' בע"מ ואורן השקעות בע"מ חויבו ביום 31.8.14 לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בנייה עגמת נפש וכו' בסך של כ-73,000 ₪                                                                                                            לחץ להמשך >>>

  

109. מנרב פרויקטים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בכ-100,000 ₪ בגין ליקויי בניה וראשי נזק נוספים  לחץ להמשך >>>

  

110. גאון חברה לבנין והשקעות בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ועוד בסך של 72,313 ₪       לחץ להמשך >>>

  

111. מפקח הבניה פיני אדר חויב לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של 72,000 ש"ח                       לחץ להמשך >>>

  

112. מפקח הבניה פיני אדר חויב בפסק דין מתוקן, לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של למעלה מ-103,000 ש"ח

                                                                                                                                                                      לחץ להמשך >>>

  

113. חברת אלציון עולה בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בנייה ותביעתה הנגדית נדחתה                לחץ להמשך >>>

  

114. נדחתה תביעה ע"ס כ-600,000 ₪ נגד קבלן מסלעות                                                                          לחץ להמשך >>>

  

115.  י.צ.תורג'מן פרויקטים בע"מ חויבה לפצות דיירים בלמעלה מ-50,000 ₪ בגין ליקויי בנייה                לחץ להמשך >>>

 

116. חברת גינדי אחזקות בע"מ חויבה ביום 16.7.17 לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בנייה עגמת נפש וכו' בסך של כ-315,000 ש"ח                                                                                                                                                                לחץ להמשך >>>

 

117. חברות הבניה אזורים בנין (1965) בע"מ מס' ח.צ. 520031089 ו- אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, ישלמו פיצויים בסך של 190,000 ₪  בגין ליקויי בנייה.                                                                                             לחץ להמשך >>>

 

118. חברת קרייזי ליין פיתוח ונדל"ן בע"מ חויבה לפצות דיירים ב-94,500 ₪ בגין ליקויי בנייה         לחץ להמשך>>>

 

 

 

 

 

 

 

   

119. חברת הבניה רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ב-125,000 ₪          לחץ להמשך>>>

 

120. חברת שיכון עובדים בע"מ חוייבה לפצות דיירים בגין ליקויים ברכוש המשותף בסך של 256,000 ₪

לחץ להמשך>>>

 

122. חברת שפיר מגורים ובניין בע"מ חויבה לשלם כ-115,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה            לחץ להמשך>>>

 

123. תביעת ליקויי בנייה וירידת ערך שהוגשה ע"ס 851,354 ש"ח הסתיימה בפשרה בסכום כולל

         של 69,000 ש"ח בלבד                                                                                                                 לחץ להמשך>>>

 

124. חברת גרנד גינדי במושבה בע"מ חויבה לפצות דיירים מפ"ת בגין ליקויי בניה  עגמת נפש

         הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של כ240,000  ₪                                                                          לחץ להמשך>>>

 

125. חברת הבניה  דגש אביב לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בסכום של כ-145,000 ₪      

         בגין ליקויי בנייה ושונות                                                                                                             לחץ להמשך>>>

 

 126. חברת הבניה של איציק תשובה מנתניה חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בנייה

          ירידת ערך ושונות בסך של כ-395,000 ₪                                                                                  לחץ להמשך>>>

 

127. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הקבלן איציק תשובה מנתניה לעכב תשלום

         שנפסק נגד החברה שבבעלותו בתביעת ליקויי הבניה שהוגשה נגדה                                      לחץ להמשך>>>

 

128. בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את ערעורם של דיירי בית משותף בפתח תקווה נגד

         חברת לירז בגין ליקוי בנייה                                                                                                         לחץ להמשך>>>

 

129. חברות הבניה אזורים בנין (1965) בע"מ ושיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבו לפצות

         דיירי בית משותף בהרצליה בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בסך של 1,550,000 ₪                 לחץ להמשך>>>

 

130. בית משפט השלום בתל אביב דחה ביום 3.1.2021 בקשה לביטול פסק בוררות שניתן

         על ידי עו"ד צבי שטיין כבורר בסכסוך בין בעל הקרקע לבין החברה הקבלנית                            לחץ להמשך>>>

 

131. חברת קרן פז חברה לבנין בע"מ (מקבוצת חנן מור) חויבה לפצות רוכשי דירה מיבנה

         בסך של כ-195,000 ₪ בגין ליקויי בניה, אחור במסירה, עוגמת נפש וכו'                                    לחץ להמשך>>> 

 

  132. חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה מרמלה בסך של 93,000 ₪

           בגין ליקויי בניה                                                                                                                           לחץ המשך >>>