ליקויי בניה-ירידת ערך

 

תחום ליקויי בניה קיים למעלה מ-40 שנה, ובשנים האחרונות הוא צבר תאוצה המלווה בעלייה חדה של מספר תביעות ליקויי בניה המוגשות עי' רוכשי דירות כנגד חברותקבלניות ו/או כנגד קבלנים בבניה פרטית בגין ליקויי בניה או ירידת ערך ובמספרם הגדל והולך של פסקי הדין הניתנים בתחום של ליקויי בניה בכל הערכאות המשפטיות.

 

בין יתר הסיבות הגורמות לריבוי תביעות בגין ליקויי בניה, אך לא רק, ניתן למנות את אלו שלהלן: מחסור בפועלי בנין מקצועיים המצריך ייבוא של פועלים ממדינות זרות דבר הגורם לתקשורת לקויה אתם, פיקוח על הבנייה באיכות לא מספקת, שימוש בחומרים זולים ולעתים בחומרים ללא תו תקן, חסכון בעלויות על מנת להשיג רווח מקסימלי ומאידך גיסא, מודעות הולכת וגוברת של רוכשי הדירות לנושא ליקויי בניה ולשמירה על זכויותיהם.

 

הגם שעסקת מקרקעין של רכישת דירה, בית, חנות, מפעל וכו' היא מהעסקאות החשובות והיקרות ביותר, בשנים עברו, המודעות של רוכשי הנכסים לבדוק את הנכס באמצעות מהנדס בנין לא הייתה נפוצה. לעומת זאת, קשה למצוא אדם בר דעת שירכוש רכב בסכום של 30,000 ש"ח ולא ייקח אותו לבדיקה במכון רישוי.

 

ישנה חשיבות עליונה לבדיקה מקצועית של הנכס הנרכש ע"י מהנדס בנין מטעם הרוכש כבר בעת קבלת החזקה בנכס, וכן לקבל ייעוץ וליווי משפטי שוטף בהתנהלות מול הקבלן מעו"ד המתמחה בתחום ליקויי בניה.

 

אי קבלת ייעוץ משפטי והנדסי כבר מהשלבים הראשונים של קבלת החזקה בנכס, עלול לגרום לרוכש הנכס נזקים בלתי הפיכים בהתנהלות מול הקבלן בשל חוסר ניסיונו בתחום וחוסר מידע וידע לגבי זכויותיו החוקיות.

 

מאידך גיסא- קבלת ייעוץ וליווי משפטי והנדסי, כבר מהשלבים הראשונים יעזרו לרוכש הדירה בהתמודדות עם הקבלן, לקבלת והשגת מירב הזכויות, מקסימום התיקונים, הימנעות מטעויות ושגיאות בלתי הפיכות שעושים רוכשי דירות מול הקבלן ובמקרה של אי ביצוע התיקונים על ידי הקבלן- תשתית עובדתית ומשפטית מוצקה יותר שתעזור לו בעתיד לזכות בתביעתו כנגד הקבלן בפיצוי המירבי המגיע לו בתביעה בגין ליקויי בניה ו/או ירידת ערך.

 

תביעה בגין ליקויי בנייה מבוססת על חקיקה מגוונת הכוללת , בין היתר את חוק המכר (דירות), חוק התכנון והבניה ותקנותיו השונות, חוק החוזים (חלק כללי), חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), פקודת הנזיקין חוק החוזים האחידים, חוק המכר, חוק חוזה (קבלנות) חוק המקרקעין ועוד.

 

תחום ליקויי בניה הנו "נישה" צרה הדורשת התמחות, התמקצעות ידע וניסיון רב, הן בתחום המשפטי, בחוק התכנון והבניה, בתקנות התכנון והבניה, בתקנים, בהוראות למתקני תברואה, והן בצד ההנדסי בתכניות בניה ובהבנה של הליך הבניה עצמו ומונחים ומושגים בבניה. מעטים עורכי הדין העוסקים בתחום זה ומעטים עוד יותר עורכי הדין המתמחים בתחום זה. 

 

רק ניהול מתאים של תביעה על ידי עורך דין מיומן ומנוסה המתמצא היטב ברזי התחום, יכולה להבטיח קבלת פיצוי הולם בגין ליקויי בניה הנזקים ו/או ירידת הערך שנגרמו לנכס ו/או בגין איחור במסירה ו/או בגין דיור חליפי ו/או בגין הפסדי שכר ו/או בגין עגמת נפש ו/או בגין ראשי נזק נוספים המקובלים בתביעות של ליקויי בניה.

 

שונות ייצוג בבתי המשפט הוצאה לפועל ושירותי נוטריון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליקויי בניה