142. ליקויי בניה- חברת הבניה קחם חברה להשקעות בע" מקבוצת חנן מור, חויבה לפצות רוכשי דירה אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך כ96,000 ש"ח בגין ליקויי בניה שנגרמו לדירתם ובגין ראשי נזק נוספים שנתבעו בתביעה​

 

לפני כבוד השופטת עדי ניר בנימיני

 

פסק דין

 

 

לאחר קבלת הבהרות והסברים מפורטים, הסמיכוני בעלי הדין לפסוק במחלוקת שנפלה ביניהם על דרך הפשרה וללא נימוקים. זאת בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועל יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו באולם. 

שמעתי את הצדדים לפניי, שבתי ובחנתי את כתבי הטענות ונספחיהם, כמו גם את הסיכומים המפורטים בכתב ולאחר כל אלה החלטתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סכום  סופי וכולל לפי החלוקה כדלקמן:

בגין ליקויי בנייה, דיור חלופי ואיחור במסירה: סך של 84,000 ₪.  

בגין הוצאות משפט : סך של 3,000 ₪.  

 

בגין שכ"ט עו"ד:  סך של 8,400 ש"ח

 

בגין עוגמת נפש:  סך של 3,500 ש"ח

 

סכומים אלו כוללים בחובם גם את רכיב הפרשי ההצמדה והריבית. 

 

סכומים אלו ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

5129371

54678313ניתן היום,  כ"ו שבט תשפ"ג, 17 פברואר 2023, בהעדר הצדדים.