....

ליקויי בניה - מאמרים​

1. ליקויי בניה-מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט​

2. ליקויי בניה-פיצוי בגין עגמת נפש בתביעות ליקויי בניה​

3. ליקויי בניה- אחריות מהנדס הבניין לליקויי בניה​

4. ליקויי בניה- פיצוי גם לרוכשי דירות "יד שניה" בתביעות ליקויי בניה.​

5. ליקויי בניה-זכות התיקון של הקבלן בתביעות ליקויי בניה​

6. ליקויי בניה- אחריות לדליפות ממערכת הגז בבית משותף​

7. ליקויי בניה-המפרט הטכני בתביעות ליקויי בניה​

8. ליקויי בניה- פיצוי בגין דיור חלופי בתביעות ליקויי בניה​

9. ליקויי בניה- פיצוי בגין ירידת ערך בתביעות ליקויי בניה​

10. ליקויי בניה-פיצויים לרוכש דירה בגין ליקויי בנייה למרות מכירתה​

11. ליקויי בניה- רכיב המע"מ בפיצוי בתביעות בגין ליקויי בניה.​

12. ליקויי בניה- פיצוי בגין פיקוח הנדסי בתביעות בגין ליקויי בניה​

13. ליקויי בניה- אחריות אדריכל בתביעות בגין ליקויי בניה.​

14. ליקויי בניה - גישור בתביעות ליקויי בניה.​

15. ליקויי בניה-פיצוי בגין איחור במסירה​

16.החזירו את פעילות המנ"ת בתביעות ליקויי בניה​

17. ליקויי בנייה-שאלות ותשובות בתחום תביעות ליקויי בניה​

18. בדק בית​

19. ליקויי בניה - בורר הנדסי- לפתרון סכסוכים בנושא ליקויי בנייה - האומנם?​

20. ליקויי בניה–המדריך לנושאים וראשי הנזק הנדונים בתביעות ליקויי בניה​

21.התוספת לחוק המכר התשל"ג-1973 מהותה, הסברים והצעות לתיקון.​

22. "זכות התיקו"ן עפ"י תיקון מספר 5 לחוק המכר (דירות) בתביעות ליקויי בניה​

23. חובות כספיים הדדיים בין דיירים במקרים של הרחבת דירותיהם

24. תביעה נגד קבלן - האם כדאי להגיש אותה ומהם הסיכויים להצליח בה?

25. מינוי מומחה מטעם בית המשפט וקביעת שכרו ע"י ביהמ"ש בתביעות

26. ליקויי בנייה- אחריות יועץ קרקע בתביעות בגין ליקויי בנייה.

27. ליקויי בניה - חובת הודעה על ליקויים בתביעות בגין ליקויי בניה

28. אחריות היזם/המוכר לגניבת ציוד ואביזרים של הקונה מאתר הבנייה.

29. האם חברה קבלנית רשאית למנוע בעד רוכש דירה להגיש תביעתו לליקויים?

30. האם רשאים רוכשי דירה יד שנייה לבטל את ההסכם עקב ליקויי בנייה?

31. האם רוכש דירה חדשה מיזם/קבלן רשאי להודיע למוכר על ליקויי בנייה

32. אחריות מפקח בניה לפצות את המזמין בגין ליקויי הבנייה

33. כיצד תצליחו בתביעות ליקויי בנייה כנגד הקבלן

34. האם מוצדק לשלול הוצאות מתובע בתביעת ליקויי בניה?

 

 

35. תיקון מספר 5 לחוק המכר דירות                                               לחץ להמשך>

 

35. תיקון מספר 5 לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973                       לחץ להמשך>

 

35. תיקון מספר 5 לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973                        לחץ להמשך>

 

35. תיקון מספר 5 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973                       לחץ להמשך>

 

35. ליקויי בניה-תיקון מספר 5 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973

36. ליקויי בניה-הצעות לתיקון התקנות בעניין מומחים הנדסיים ושמאים​

37. פיצוי בגין איחור במסירת דירות על ידי הקבלן - תיקון 9 לחוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 מחמיר את מצבם של רוכשי הדירות בישראל.​