9. ליקויי בניה- דיירים פוצו 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך ברכוש המשותף​

ליקויי בניה- דיירים פוצו 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך ברכוש המשותף


כבוד השופטת קוברסקי, מבית משפט השלום בת.א. נתנה תוקף של פס"ד בת.א. 57531/03 להסדר פשרה לפיו פוצו דיירי הבית המשותף ברחוב מרידור בת"א אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך שנתגלו ברכוש המשותף ובנוסף הורה ביהמ"ש על החזר אגרת התביעה ששולמה לידי הדיירים

 

ביהמ"ש נתן ביום 16.4.2008 תוקף פס"ד בת.א. 57531/03 להסדר פשרה לפיו פוצו דיירי הבית המשותף ברחוב מרידור בת"א בסך 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך ברכוש המשותף ובנוסף הורה על החזר אגרת התביעה.


לידי הדיירים התביעה הוגשה כנגד חברת גמולב נדל"ן ייזום בע"מ, אשר הייתה היזם של הפרוייקט אשר בנתה את הבית באמצעות יורם אלה חברה קבלנית לבנין והשקעות ומר יורם אלה עצמו שהיה ערב באופן אישי להתחייבויות חברתו.

 

בהתאם להסכם הפשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין כאמור, שילמו, בנוסף לחברות הנ"ל, חלק מהפיצוי גם המהנדס ו/או האדריכלים אשר תכננו את הבניין לוטן מהנדסים ורמי לוטן וכן חברת תשר מבנים חברה להנדסה בע"מ ואמנון זס באמצעות חברת הביטוח הפניקס בה היו מבוטחים.

בתיק זה מונה המהנדס והשמאי יצחק ברמן כמומחה מטעם בית המשפט.


התיק התנהל במשך מספר שנים על פני ישיבות רבות שהתקיימו בבית המשפט ובסופו של דבר הגיעו באי כוח הצדדים לידי הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 16.4.2008 ע"י כבוד השופטת דורית קוברסקי.