87. ליקויי בניה-חברת פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ חוייבה לפצות את בני משפחת פסוב בגין ליקויי בניה​

בית משפט השלום בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה לפיו חוייבה חברת פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ לפצות את בני משפחת פסוב, אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

                                    

ה ס כ ם    פ ש ר ה

 

 הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו לידי הסכם פשרה כדלקמן:

 

בהמלצת בית המשפט ולסלוק מלוא תביעות התובעים יחד ולחוד נגד הנתבעת על פי התביעה תשלם הנתבעת לתובעים באמצעות ב"כ סך ________ ש"ח.

 

התשלום הנ"ל יעשה תוך 21 יום מהיום.

 

התשלום הנ"ל כולל את מלוא הוצאות ההליכים לרבות מומחים ושכ"ט עו"ד ואין בתשלומו ע"י הנתבעת כדי להודות בנכונות התביעה או כל חלק ממנה.

 

הצדדים מבקשים ליתן להסדר זה תוקף של פסק דין, ולהורות לגזברות ביהמ"ש להחזיר לתובעים באמצעות בא כוחם את המחצית השניה של האגרה ששולמה על ידם.

 

 

            ___________                                                                       ___________

               צבי שטיין, עו"ד                                                                 

                ב"כ התובעים                                                                       ב"כ הנתבעת

 

 

 

פסק דין

 

אני מאשרת את הסכם הפשרה

ונותנת לו תוקף של פסק דין

 

_______________

חתימה