85. מוכרי בית שנכנסו להגדרת מוכר על פי חוק המכר (דירות) חויבו לפצות את רוכשי ביתם בגין ליקויי בנייה ​

בית משפט השלום בפתח תקווה חייב את משפחת רשתי שבנו בית, כשלטענתם נבנה לשימושם, אגב קביעה כי יש לראותם כ"מוכר" כהגדרתו בחוק המכר (דירות) לפצות את משפחת פרץ אשר הו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן, בגין ליקויי בנייה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

פסק דין

 

הצדדים הסכימו לסיים את התיק בפשרה, על פי המלצת בית המשפט, בתשלום מצד הנתבעים לתובעים של 42,000 ש"ח, לסילוק סופי ומלא של כל טענות ותביעות התובעים נגד הנתבעים נשוא התובענה בתיק זה.

 

לגבי שכ"ט והוצאות – הוסכם כי בית המשפט יקבע על פי שיקול דעתו, לאור טענות הצדדים.

 

אני פוסק בזה, כי בנוסף לסכום האמור לעיל, ישלמו הנתבעים לתובעים החזר הוצאות מומחה בית המשפט המהנדס דוד סרנה בסך 1,170 ש"ח, וכן 25% משכ"ט המומחה הפרטי המהנדס יולי ברנאיזן (25% מסך של 1,521 ש"ח), וכן החזר 25% מאגרת התביעה, והכל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום ההוצאה ועד יום ההחזר בפועל.

 

בנוסף, ישלמו הנתבעים לתובעים שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ש"ח, בתוספת מע"מ ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה למדד מהיום ועד התשלום בפועל.

 

כל הסכומים הנ"ל ישולמו ב-3 תשלומים שווים, שהראשון ביניהם יהיה עד יום 6.11.02, השני עד יום 6.12.02, והשלישי עד יום 6.1.03. כל סכום שלא ישולם במועדו ישא ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.

 

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לב"כ שני הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.