81. חברת טרלידור בע"מ חוייבה לשלם פיצויים ללקוחות בגין ליקויים בפרגולה ושערים שנבנו על ידה ​

חברת טרלידור סורגים מתקפלים 1991 בע"מ, חויבה  ביום 6.10.2010 על ידי בית משפט השלום בראשון לציון  לפצות לקוחה אשר היה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין פגמים וליקויים  בפרגולה שבנתה עבורה ובגין ומוצרים נוספים שסיפקה לתובעת

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

עניינה של התביעה שלפניי בהזמנת מוצרי אלומיניום בסך 55,000 ₪. ההזמנה בוצעה בתאריך 5.6.2007, אז הזמינה הנתבעת (גב' עמרן) מאת התובעת (טרלידור), גדר, שער חשמלי, ופרגולה, עשויים כולם מאלומיניום.

 

לטענת התובעת מחיר המוצרים לרבות התקנתם הינו סך 55,000 ₪, כפי שנרשם בהסכם ההזמנה, אולם הנתבעת שילמה סך 15,000 ₪ והיתרה לתשלום הינה 40,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. סכומים אלה לא שולמו על ידי הנתבעת ומכאן התביעה דנן.

 

לטענת הנתבעת, התנאי לתשלום מלוא סכום ההזמנה הוא אספקה של כל המוצרים והתקנתם לשביעות רצונה של הנתבעת. לטענת הנתבעת, היא הזמינה פרגולה עם אלמנטים נשלפים, כך שתוכל לשמש כסוכה בחג הסוכות. למרות הזמנה זו ולמרות שסוכם בעת ההזמנה כי הפרגולה תהיה עם גג נשלף, בסופו של דבר הפרגולה שסופקה לא הייתה עם גג נשלף, למעט קטע מסוים בפרגולה. התובעת ביקשה לתקן את הפגם בפרגולה, אולם לא הצליחה לתקן את הפרגולה. בסופו של דבר, למרות שהנתבעת אפשרה לתובעת לתקן את הפרגולה מספר פעמים, התובעת הסתפקה בחיתוך של גג הפרגולה ויצירת רכיבים שמתפרקים באמצעות ברגים, כאשר התוצר הסופי אינו מאפשר את קיומו של הגג הנשלף.

 

בנסיבות אלה, טענה הנתבעת כי היא זכאית לפיצוי ומכאן התביעה שכנגד.על רקע המחלוקת שבין הצדדים אודות טיבה של הפרגולה, מיניתי מומחה מוסכם בתחום עבודות האלומיניום, מר אלדד גרנות. המומחה קיבל לידיו את כתבי הטענות וחוות דעת הנתבעת ואף ערך בדיקה במקום.

 

באופן כללי, ממצאיו של המומחה הינם שהפרגולה שהותקנה בביתה של הנתבעת, אינה עומדת בתנאי ההזמנה. כפי שקבע המומחה, הפתרון שיצרה התובעת אינו מהווה "אלמנט נשלף". יתרה מכך, כפי שמצא המומחה, התקנת פרופילי הפרגולה בוצעו בצורה חובבנית, עם חורים מיותרים ועיבוד רשלני של החומר. המומחה הוסיף שהפתרון של פירוק חלקים בגג הפרגולה באמצעות ברגים אינו טוב, שכן הברגים עלולים להישחק לאחר מספר פתיחות וסגירות, מועט יחסית.

 

אין למעשה מחלוקת אמיתית שעומדת לפני גרסת הנתבעת כי הזמינה פרגולה עם אלמנטים נשלפים, כך שתוכל לשמש כסוכה. אני קובע איפוא, שתנאי מהותי בהזמנה היה קיומן של אלמנטים נשלפים בגג הפרגולה.

 

כפי שעלה מהעדויות שלפניי, הלכה למעשה, התובעת לא סיפקה את האלמנטים הנשלפים, למרות שהייתה אמורה לעשות כן.

 

הנתבעת נהגה כדין, שעה שאפשרה לתובעת לתקן את ההפרה ולמצוא פתרון לגג הפרגולה. כפי שעלה מעדותו של מר דמתי, נעשו מספר ניסיונות לייצר אלמנטים נשלפים, אולם בסופו של דבר בוצע תיקון בשטח [פרו' עמ' 11, ש' 20-22].

 

את פירותיו של אותו תיקון רואים בחוות דעתו של המומחה שקבע, שהתיקון אינו עומד בתנאי ההזמנה.

 

בנסיבות אלה, אני מקבל את גרסתה של הנתבעת, שהפרגולה שסופקה לא עמדה בתנאי ההזמנה. כפי שהגדירה זאת התובעת:"...לא זה מה שביקשתי, אני רציתי חלקים מובנים ולא גזורים, זה ההבדל. הוא גזר וזה לא שביקשתי".

 

הואיל והתובעת כשלה באספקת הפרגולה, ובהתחשב בכך שממצאיו של מומחה בית המשפט הינם כי אין כל דרך לבצע תיקונים נקודתיים של הפרגולה, אין מנוס מלקבוע כי הפרגולה שסופקה לנתבעת סובלת מאי התאמה מהותי ועל כן זכאית הנתבעת לפיצוי בגובה עלות בניית פרגולה חדשה בניכוי השימוש ברכיבי הפרגולה למיחזור, כפי שקבע המומחה .

 

המומחה שבחן את העבודות שסיפקה התובעת מצא ליקויים נוספים: החלפת ברגים והשלמת צביעה בגדר ההיקפית כמפורט בסעיף 4.3 בסך 2,000 ₪ וכן השלמת תיקון גובה עמודים בשער הראשי כמפורט בסעיף 4.2 לחוות דעתו בסך 1,000 ₪.

 

סיכומו של דבר – עלות הליקויים כפי שהעריך המומחה הואיל וקבעתי שהנתבעת אפשרה לתובעת את תיקון הליקויים והתובעת לא השלימה את תיקון הליקויים הנ"ל, הרי שהנתבעת זכאית לפיצוי בגובה עלות תיקון הליקויים,

 

 

הנתבעת טענה לנזק בגין תיקוני גרנוליט וכן לנזק בגין תיקוני חשמל שונים. מומחה בית המשפט לא העריך נזקים אלה, יחד עם זאת, מומחה בית המשפט קבע כי אינו סבור שתיקון הגרנוליט הינו באחריות התובעת. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בהקשר זה, אני סבור שיש להשית את תיקון הגרנוליט על התובעת, שכן מדובר בנזק שגרמו קבלני משנה שלה או עובדים שלה ועל כן אני מחייב את התובעת בעלות התיקון, כפי שקבע מומחה הנתבעת בסך 200 ₪ בצירוף מע"מ כדין. אינני רואה לנכון לחייב את התובעת בגין הליקוי בתחום החיווט החשמלי שלו טענה הנתבעת, דבר שלא הוכח לפניי.

 

הנתבעת טענה לנזק לא ממוני בגין התמשכות הליכי תיקון הפרגולה. בהקשר זה הבאתי בחשבון שהליכי התיקון השונים נמשכו פרק זמן ארוך ביותר החל ממועד ההזמנה, 5.6.2007, ועד ליום ה- 27.3.2008, אז הגיע גורם הנהלה מאת הנתבעת לביקור בביתה של הנתבעת. בהתחשב בפרקי הזמן הארוכים ובהתחשב בכך שבסופו של דבר הפרגולה לא תוקנה, הנני מעריך את הנזק הלא ממוני שנגרם לנתבעת, בסך 3,000 ₪ ליום מתן פסק הדין.