77. ליקויי בניה- ביהמ"ש המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים ​

ביהמ"ש המחוזי ביטל החלטת כבוד השופטת מארק הורנצ'יק מיום 12.9.2002 השלום שניתנה בקדם משפט בת.א. 68796/00 לפיה אפשרה לקבלן לבצע את התיקונים.

 

ביטול ההחלטה נבע כתוצאה מבקשת רשות ערעור שהוגשה ע"י ב"כ התובעים, משפחת טיב עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בתביעתם כנגד חברת לורם.

להלן השתלשלות העניינים


ביום 12.9.02 בת.א. 68796/00 החליטה כבוד השופטת מארק-הורנצ'יק דליה בישיבת קדם המשפט שהתקיימה לחייב את התובעים לאפשר לנתבעת לבצע תיקונים בדירת התובעים.

 

בא כח התובעים עו"ד צבי שטיין מרמת-גן לא שבע נחת מהחלטה זו וביקש עיכוב ביצוע של ההחלטה לצורך הגשת בקשת רשות ערעור. בקשת רשות ערעור הוגשה על ידי בא כח התובעים בתיק בר"ע 2547/02 לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

בדיון שהתקיים בפני כבוד השופטת גרסטל הציע כבוד השופטת גרסטל לבטל בהסכמה את החלטת כבוד השופטת מארק-הורנצ'יק דליה

ולהלן ההחלטה:


"ב"כ המשיבים יודיעו לביה"מ תוך 14 יום מהיום, אם מקובל עליהם שההחלטה תבוטל, תוך שכל צד שומר לעצמו כל טענה מטענותיו, לרבות הטענה שעקב הסירוב לאפשר ביצוע התיקונים, לא יהיו המבקשים זכאיים לפיצוי".


ביום 20.1.03 הודיעה הנתבעת לבית המשפט המחוזי בכתב את ההודעה הבאה:
"בהמשך להחלטת כבוד בית המשפט מיום 31.12.02 מתכבדת בזאת המשיבה 1 להודיע כי בכפוף כמובן לכך שלא יפסקו הוצאות במסגרת הבר"ע, מקובלת עליה המלצת ביהמ"ש הנכבד, לפיה ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור תבוטל, תוך שכל צד שומר לעצמו כל טענה מטענותיו, לרבות הטענה שעקב הסירוב לביצוע תיקונים לא יהיו זכאים המבקשים לפיצוי ו/או הזכות לטעון בתום חקירת העדים ושמיעת הראיות, כי יש ליתן צו המורה למבקשים לאפשר ביצוע התיקונים בדירתם (אכיפת ההסכם) מכח סמכותו הטבועה של בית המשפט קמא ו/או כל דין אחר".


ובעקבות הסכמת ב"כ הנתבעת לביטול ההחלטה החליטה כבוד השופטת גרסטל ביום 29.1.03:
"מאשרת הסכמתי הצדדים להצעתי מ-31.12.02 ונותנת לה תוקף של החלטה".


בכך בוטלה החלטתה של כבוד השופטת מארק הורנצ'יק.​