73. ליקויי בניה- בקשה לעיכוב ביצוע בביהמ"ש העליון שנדחתה-שופט דב לוין​

בבית המשפט העליון בירושלים

בש"א 2372/94ע"א 2371/94

בפני: כבוד השופט ד' לוין

 

המבקשים: שפר מיכאל ואח'

נגד

המשיבים: חיים טבקמן ואח'

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

 

בשם המשיבים: עו"ד צבי שטיין.

 

החלטה

 

זו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שעניינו חיוב כספי. הבקשה מתבססת על שניים:

(א) סיכוי רב, לסברת בא כוח המערערים, כי הערעור יתקבל בעיקרו.

(ב) כי המשיבים הם דלי אמצעים, כך שאם יוציאו אל הפועל את פסק הדין ויקבלו את הסכום שהמבקשים חוייבו בתשלומו, כי אז לא יוכלו המבקשים להפרע מהמשיבים.

 

לא ראיתי מקום להענות לבקשה מהטעמים הבאים:

(א) ככל שמדובר בסיכוייהם של המבקשים לזכות בערעור, אין באפשרותי בשלב זה, ואין זה גם מסמכותי, להכריע בכך, כל שאומר הוא, שיש פנים לכאן ולכאן.

(ב) אין בפני ראיה של ממש בדבר "עוניים" של המשיבים. נהפוך הוא. מסתבר שהם בעלי רכוש ויש להם הכנסה קבועה שאולי איננה גבוהה, אולם אין לאמר שלא ניתן יהיה להפרע מהם, אם יצטרכו להחזיר כספים.

 

ההלכה המקובלת עלינו היא כי משניתן פסק דין, יש לקיימו ואין לעכב את ביצועו, אלא אם כן עלול להגרם לחייב על פי פסק הדין נזק לא הפיך, אם יתברר שצדק בערעורו.

 

על פי אותה הלכה, לא מקובל עלינו לעכב ביצוע פסק דין שעניינו חיוב כספי, להוציא מקרים שבהם קיים החשש הממשי כי הזוכה שיגבה את סכום פסק הדין לא יוכל להחזירו.5129371 כאמור, אין זה המקרה בעניננו.

 

הבקשה נדחית.

 

ניתנה היום, ט' בסיון תשנ"ד (19.5.94).

 

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח