68. ליקויי בניה- חברת שיש אלוני חוייבה לפצות רוכשי ריצוף בגין פגמים בריצוף​

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר מבית משפט השלום בנתניה חייבה את חברת שיש אלוני בע"מ לפצות את משפחת נאמן אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויים בריצוף אותו רכשה ממנה.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

לטענת התובעים, כאשר שיפצו את ביתם, הם רכשו ריצוף אצל הנתבעת , אולם הריצוף אשר סופק מהנתבעת לא היה הריצוף אשר הוזמן על ידם, וכן היה פגום, ועל כן נגרם להם נזק, וחובת הנתבעת לפצותם בגין נזק זה.5129371הנתבעת טענה שכלל לא נגרם כל נזק לתובעים שכן האריחים שסופקו להם היו האריחים אשר הוזמנו על ידם, והיו תקינים לחלוטין ומאיכות טובה.

 

האריחים הותקנו בדירת התובעים, ובמהלך חודש דצמבר פנו התובעים לנתבעת והודיעו שיש הבדלי גוונים בריצוף, שמגיעים לידי פגם אסטתי, וכן שהאריחים שהוזמנו אינם האריחים שסיפקה הנתבעת, שכן האריחים שהזמינו היו בגוון בהיר אחיד ובמרקם אחיד.

 

במסגרת ההליכים במסגרת בית המשפט ולאחר שהוגשו חוות דעת מטעם התובעים ומטעם הנתבעים, סוכם שימונה מומחה מטעם בית המשפט שיבדוק את הליקויים הנטענים בכתב התביעה. המומחה, מר צבי רון, הגיש חוות דעתו, התובעים הפנו לו מס' שאלות הבהרה, והצדדים ויתרו על חקירתו בביהמ"ש.

 

חוות דעת המומחה מר רון:

עפ"י חוות דעת המומחה הריצוף מסוג "אלבסטרו אלבוריו מלוטש" אשר הוצג באולם התצוגה של הנתבעת, הינו ריצוף גרניט פורצלן אשר הינו אריחים דמויי אבן טבעית בעלי גוון משתנה. 

 

המומחה קבע שבמידה וייקבע שהדגם שהוצג לתובעים הינו הדגם שסופק להם, הרי שקיימים מספר אריחים בעלי גוון חריג אשר יש להחליפם, ובמידה וייקבע שהדגם שהוצג לתובעים אינו הדגם שסופק להם, הרי שיש לפרק את כל הריצוף ולהחליפו בריצוף אחר, טוענת הנתבעת שיש מקום לאפשר לנתבעת לבצע את העבודות ובכך להקטין את הנזק, וכן שיש לאפשר לנתבעת לשלם ישירות לאותו הקבלן שיבצע שכן אז תוכל הנתבעת לקזז את המע"מ.

 

לא מצאתי מקום לקבל טענות אלה, שכן לא הוגשה כל השגה על חוות דעת השמאי, ו/או שאלה הבהרה לענין המע"מ, עומדת חוות דעת השמאי בעינה, ויש להוסיף את המע"מ כדבר שבשגרה.

לענין ביצוע העבודות על ידי הנתבעת, טוען ב"כ התובע שהתובעים פנו מספר פעמים לנתבעת לענין ביצוע העבודות אולם היא לא ענתה להם, וכי הקטנת הנזק לא עומדת במקום שקבלן נדרש לבצע תיקונים והוא לא מבצע אותם שכן הינו מאבד את זכותו לתיקון.

 

בחינת מכתבי התובעים לנתבעת (נספחים ח', י', יג) לתצהיר עדות הראשית של התובע מעלה שהתובעים במכתביהם ביקשו מהנתבעת למצוא פתרון שישביע את רצונם, והנתבעת בתשובתה (נספח ט' לתצהיר התובעים) ציינה שסיפקה להם לפנים משורת הדין קרטון ללא חיוב נוסף, זאת ותו לא, כאשר כלל לא הציעה להם לתקן ולהחליף את האריחים הפגומים.

 

אשר על כן ויתרה הנתבעת על זכותה לביצוע התיקון בעצמה שאם לא כן היתה מציעה זאת לתובעים עוד טרם הגשת התביעה.

 

לאור האמור לעיל הנני קובעת שהתובעים התרשלו שכן לא ביצעו עבודות מיון והחרגת אריחים פגומים, והתרשלותם מגיעה לכדי 50% ועל כן מסכום הנזק שקבעתי לעיל, יש להפחית סך המגיע ל 50%.אשר על כן ולאור העובדה שהגעתי למסקנה שהחלופה הראשונה בחוות דעתו של המומחה היא הקובעת לפיה קיימות מספר מרצפות (בשטח של 32 מ"ר) אשר יש להחליפן, הנני קובעת על פי אומדנא שהסכום המגיע לתובעים בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם כמפורט לעיל הינו בסך של 1000 ש"ח.

 

לאור העובדה שהתובעים זכו בתביעתם יש מקום לחייב הנתבעת בסכומים ששילמו התובעים הן למומחה מטעמם והן למומחה מטעם בית המשפט, ואף הנתבעת לא טענה היפוכו של דבר הן בתצהיר העדות ראשית מטעמה והן בסיכומיה.

 

סוף דבר:

 

על הנתבעת לשלם לתובעים את הסך של __ש"ח, כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן חוות דעת המומחה, דהיינו מיום 25.6.02.על הנתבעת לשלם הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק בסך של 1500 ש"ח, כאשר סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום י"ז בטבת, תשס"ד (11 בינואר 2004) בלשכתי.

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת