62. ליקויי בניה- נאות מזרחי בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה

חברת הבניה נאות מזרחי בע"מ חויבה ע"י כבוד השופט מרדכי בן חיים מבימ"ש השלום בתל אביב לפצות רוכשי דירה - משפחת דואק אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

בעל הדין הגיעו להסכמה חלקית באשר לסילוק הסכומים שנתבעים על ידי התובעים בכתב התביעה ואילו באשר לרכיבים אחרים, טענו בפני את טענותיהם.

 

לאחר שנתתי דעתי לחומר שבפני ולטענות בעלי כוח הצדדים אני פוסק כדלקמן:אני מחייב את הנתבעת, מכוח ההסכמה שהושגה, לשלם לתובעים את הסך של 29,125 ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום 18.11.03 ועד ליום התשלום בפועל.

 

שיוויתי לנגד עיני את העובדה כי אין ספק שלתובעים נגרמה מידה לא זניחה של עגמת נפש, הן זו הכרוכה בניסיונות לשכנע את הנתבעת למלא אחר חובתה לתקן את הליקויים והן זו הכרוכה בתיקון הליקויים בעתיד.

 

על יסוד כל השיקולים האמורים, אני פוסק לתובעים בגין פריט פיצוי על נזק בלתי ממוני סך של 6000 ש"ח נכון להיום.

 

אשר להוצאות מומחים: לאחר ששקלתי את כל הנתונים, אני פוסק לתובעים בגין פריט זה סך של 4000 ש"ח נכון להיום.

 

הוצאות משפט על בסיס העובדה ולפיה סכום הנזק הממשי שנגרם לתובעים מסתכם בסך של כ-40,000 ש"ח אני פוסק כי הנתבעת תשיב לתובעים על חשבון מחצית האגרה הראשונה ששולמה על ידי התובעים סך של 1200 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה.

 

הגזברות תשיב לתובעים את המחצית השנייה של אגרת התביעה ששולמה על ידם.

 

אשר לשכר טרחת עו"ד: הלכה פסוקה היא כי יש לפצות בערכים ריאליים של שכר טרחה בעל דין הנזקק להליכים משפטים לצורך מימוש זכויותיהם וזאת למנוע חיסרון כיס, עם זאת אין להתעלם מן העובדה כי גם הנתבעת נשאה בתשלום שכר טרחת עו"ד להוכחת טענותיה במשפט זה וכי עלה בידה לקצץ בכנפי התביעה.

 

לאחר ששקלתי את הנסיבות הכרוכות בסוגיה זו, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים שכר טרחת עו"ד בסכום של 6500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

 

כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 45 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד יום התשלום בפועל.

 

בן חיים מרדכי, שופט