60. ליקויי בניה- חברות ארא ומטוליקס חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה​

 

2 חברות קבלניות; ארא חברה לעבודות הנדסה ובניין בע"מ ומטוליקס השקעות ישראל בע"מ חויבו על ידי בית משפט השלום בתל אביב לפצות את משפחת משאל אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

הצדדים שבפני הגיעו לכדי הסכמה דיונית המייעלת את ההכרעה.

 

על בסיס חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש המקובלת על הצדדים, ותוך דחיית הסתייגויותיו של ב"כ הנתבעת בנושא המע"מ והתוספת לרכיבים מומלצים לתיקון אני קובעת כי על הנתבעות לשלם לתובעים סך של 14,691 ש"ח בתוספת 25% לביצוע על ידי התובעים ובצירוף עלות הפיקוח ההנדסי.

 

הנתבעות ישלמו לתובעים את מחצית עלות חוות דעתו של המהנדס שערך את חוות הדעת שהוזמנה על ידם.

 

הנתבעות ישיבו לתובעים את עלות התשלום למומחה ביהמ"ש.

 

הנתבעות ישיבו לתובעים את עלות האגרות.

 

לא מצאתי מקום לחיוב בגין עוגמת נפש.

 

סוף דבר:

 

על הנתבעות שתיהן ביחד וכל אחד לחוד לשלם לתובעים את הסכומים כמפורט:

 

סך של 21,364 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 18.5.03 ועד לתשלום בפועל.

סך של 1,050 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 9.10.02 ועד לתשלום בפועל.

סך של 2,360 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מים 18.5.03 ועד לתשלום בפועל.

סך של 893 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 9.10.02 ועד לתשלום בפועל.

סך של 714 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.9.03 ועד לתשלום בפועל.

שכר טירחת עו"ד בסך של 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

 

ניתן היום ה' בשבט, תשס"ד (28 בינואר 2004) במעמד התובע והעתק נמסר לו.

 

יעל אחימן, שופטת