50. ליקויי בניה- דלק פולג בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה​

 

דלק פולג בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה.

ליקויי בניה בית משפט השלום בתל אביב, חייב את חברת דלק פולג בע"מ, לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה למשפחת קנבל אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטין מרמת-גן מכוח הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט.

בית משפט השלום תל אביב- א /07
לפני: כב' השופטת ניב ריבה תאריך: 05/11/2007

פרוטוקול
הצדדים:
אנו מקבלים את המלצת בית המשפט, לפנים משורת הדין, ומפאת כבודו של בית המשפט, כי יינתן פסק דין בסכום של XXXX ש"ח לסילוק סופי ומוחלט של כל המחלוקות נושא תובענה זו.

פסק - דין
לאשר הסכמת הצדדים וליתן לה תוקף של פסק דין.
להשיב אגרה על פי התקנות.
הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום בצ'ק לפקודת ב"כ התובעים.
ניתנה התחייבות הנתבעת, ככל שהדבר מצוי בידיעתה להמציא לעו"ד שטיין את מספר הצבע שבו נצבעו הקירות החיצוניים.

 

ניתן היום כ"ד בחשון, תשס"ח (5 בנובמבר 2007) במעמד הצדדים.

ריבה ניב, שופטת​