49. ליקויי בניה- אשדר בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה​

 

כב' השופטת מארק - הורנצ'יק דליה חייבה את חברת הבניה אשדר חברה לבניה בע"מ לפצות בגין ליקוי בניה את משפחת קרדי אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

ביום 12/11/96 התקשרו התובעים עם הנתבעת, חברה קבלנית, בחוזה רכישת דירה בבניין אותו בנתה הנתבעת.

 

בתביעתם זו, טוענים התובעים, כי התגלו בדירה ליקויים ופגמים, כאשר הליקוי החמור ביותר נתגלה בריצוף. לטענתם, חלק מן המרצפות היו חלולות ומתנדנדות והריצוף החל לשקוע.

 

עוד בספטמבר 2001 בחן אדריכל אלי בן שימול, מטעם הנתבעת, את מצב הריצוף בדירת התובעים, נוכח טענתם, הכיר בליקוי ואף נאות להחליף את הריצוף בשלושה חדרים. התובעים טענו כי הליקויים בריצוף מצויים אף בחלקים אחרים בדירה.

 

בנושא זה, כמו גם בנושאי הליקויים האחרים שלטענת התובעים נתגלו בדירה - לא הגיעו הצדדים לעמק השווה ומכאן הצורך בהכרעה בפסק דין זה אשר יינתן על פי הסכמת הצדדים על דרך הפשרה וללא הנמקה ובהתאם להוראות סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד.

 

ההסדר הקבוע בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט נועד להחיש את פתרון הסכסוך מחד גיסא, ולהקל על עומס ההתדיינות שבבתי המשפט, מאידך גיסא. בעלי הדין המפקידים את עניינם בידי בית המשפט, על מנת שיפסוק בהם על דרך הפשרה, מבקשים לקצר את משך ההתדיינות ביניהם. לפיכך, גם לא נקבעו סדרי דין ודיני ראיות בהליך זה.

 

בעניננו אירעה תקלה ופסק הדין לא ניתן מייד לאחר מסירת הסיכומים. על כך אני מצרה - על כי נבצר ממני ליתן את פסק הדין במועד, מחמת העדרי מבית המשפט ומסיבה בריאותית.

 

עיינתי בכתב התביעה על נספחיו, בכתב ההגנה על נספחיו, בכתב התשובה, בחוו"ד מומחה ביהמ"ש- מהנדס אהרון סוקולוב ובעדותו בחקירה בבית המשפט, בתשובות ההשלמה שהמציא לאחר חקירתו ובסיכומי ב"כ הצדדים. לסיכומי הנתבעת צורפו 14 נספחים.

 

שבתי ועיינתי בכל החומר בתיק. שקלתי היטב את הטענות והטענות שכנגד, הטענות העובדתיות והטענות המשפטיות. 

 

התוצאה אליה הגעתי כי התובענה מתקבלת 10. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים יחד ולחוד:

 

סך של 25,800 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

 

כמו כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות המשפט, כולל שכ"ט עו"ד בסך של 3,240 ש"ח, בצירוף מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום, כ"ו בסיוון התשס"ד (16 ביוני 2004), בהעדר הצדדים.