48. ליקויי בניה- אל הים ברנע יזום ופיתוח בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ​

 

אל הים ברנע יזום ופיתוח בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה.

החברה הקבלנית אל הים ברנע יזום ופיתוח בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשת דירה משפ' לידרור אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן ע"י כבוד השופט בר עם מבית משפט השלום באשקלון.

פסק דין


בהמשך להחלטתי מיום 14.5.02 ועל יסוד הסכמת הצדדים למתן פסק דין בפשרה, ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות על נספחיהם, התרשמתי מעדויות הצדדים, שהוצגו במהלך הדיון, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלבנטים, המשפטיים והעובדתיים, טענות הצדדים בסיכומיהם והערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם, הנני מורה לנתבעת שלם לתובעת סך של 40,000 ש"ח.

בנסיבות הענין תשא הנתבעת בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ש"ח.

מ. בר-עם , שופט