45. ליקויי בניה- חברת כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה​

חברת כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה.

 

בימ"ש השלום בתל אביב חייב את חברת כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ לפצות את רוכשי דירה משפחת פוזוני אשר היו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה.

 

הצדדים הציגו בפני הסכמה דיונית, המתועדת בפרוטוקול בית המשפט וכן במסמכים שהוגשו על ידיהם עובר לדיון.

 

הצדדים מסכימים כי חוות דעתו של מומחה בית המשפט היא נקודת המוצא להכרעה בתביעה שהוגשה ועניינה בקיומם של ליקויי בנייה, אלא שלשני הצדדים הסתייגויות "ממוקדות" ביחס לממצאיו של המומחה.

 

הצדדים טענו באולם בית המשפט את טענותיהם בנושא זה והזמינו את בית המשפט להכריע בין טענותיהם המנוגדות.

 

אתייחס איפוא, להסתייגויות אלה לפי סידרן:

 

בה בעת, אני דוחה את טענת ב"כ הנתבעת להיעדר אחריות מצידה, בשל מסירת השינויים לקבלן הביצוע (קביעה זו חלה על כל הליקויים שיידונו להלן) ומותירה את מימצאיו של המומחה בעניין ליקוי זה של רוחב חדר הכביסה והרחצה בחוות הדעת המקורית על כנו.

 

ב"כ התובעים טוען, כי יש להוסיף את הסכום של 2,000 ש"ח לחוות דעתו של מומחה בית המשפט, לאחר שלא הוכח, כי ניתנה תעודת מעבדה מוכרת לבדיקת יציבות המעקה.

 

מומחה בית המשפט קובע בחוות דעתו, כי שוכנע שקיימת גמישות יתרה במעקה ולכן, מוצדקת בעיני דרישת התוספת בסך של 2,000 ש"ח לביצוע הבדיקה.

 

ב"כ התובעים טוען, כי יש להוסיף סכום של 1,822 ש"ח לעלות הנקובה בחוות דעתו המקורית של מומחה בית המשפט בגין תיקוני טיח מעל הקרמיקה.

 

ב"כ הנתבעת מתנגד לכך.

 

אכן, בתשובותיו לשאלות ההבהרה, מוסיף מומחה בית המשפט עלות בסכום הנקוב ואולם, אין בפני כל נימוק המצדיק תוספת זו מעבר לקביעות שנעשו בחוות הדעת המקורית. אני דוחה איפוא את טענת ב"כ התובעים בעניין זה. 

 

ב"כ התובעים סבור, כי יש להוסיף ולקבוע סכום של 207 ש"ח לזכות התובעים, בגין התקנת הדלת ובעניין זה מתקבלת טענתו. לסיכום חלק זה של הדיון, אני קובעת, כי הסתייגויותיהם של התובעים מהקביעות בחוות דעתו של מומחה בית המשפט, התקבלו באופן חלקי, בדרך שעל הסכום שנקבע והוא מוסכם, יתווסף הסך של 2,207 ש"ח בלבד בתוספת מע"מ כדין.