4. ליקויי בניה-בהחלטה נדירה קיבל המחוזי ערעור בליקויי בניה על פס"ד בימ"ש שלום שניתן עפי"י סעיף 79 א'​

ליקויי בניה -בהחלטה נדירה קיבל ביהמ"ש המחוזי בת"א ערעור על פסק דינה של כבוד השופטת גנות מבית משפט השלום ברמלה שניתן על פי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט אשר הוגש על ידי משפחת הורנצ'יק אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן.

 

פסק-דין

 

א. מהות הערעור

 

זהו ערעור על פסק דין בפשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט שניתן ע"י בימ"ש השלום ברמלה (השופטת ד. גנות).

 

 

אחת מטענות המערערים היא שכתוצאה מכך שבימ"ש קמא פירט בפסק דינו את אמות המידה לקביעת גובה הפיצוי שמגיע להם ניכר ששגה ביהמ"ש בכך שלא לקח בחשבון את כל אותם הרכיבים שהיה אמור לקחת בחשבון על פי ההסכם שבין הצדדים.

 

אנו מפרטים רק טענה זו, ממכלול טענות המערערים, מכיוון שנראה לנו שזו אכן טענה שאמורה לגרום להתערבותנו בפסק הדין.

 

 

ב. היש להתערב בפסק הדין?

 

בימ"ש קמא יצא מנקודת הנחה שהתיקונים שהמשיב ביצע בדירת המערערים הם כל התיקונים שנדרשו עפ"י חוות דעת מומחה ביהמ"ש. הנחה זו היתה מוטעית מבחינה עובדתית שכן מה שבוצע היו רק תיקוני האיטום.

 

מכאן שבימ"ש לא לקח בחשבון את יתרת התיקונים כפי שמופיעה בדו"ח המומחה ולא פיצה את המערערים בגינם, ולו בדרך של פשרה. סדר גודל התיקונים הינו כ 18,000 ש"ח נכון ליום חוות הדעת. במקרה זה, כשברור מה היתה הנחת העבודה של בימ"ש קמא כשהגיע לסכום שפסק נראה לנו שיש מקום להתערבות ערכאת הערעורים באשר סכום זה נמוך בצורה קיצונית כתוצאה מאותה טעות.

 

בתוקף סמכותינו כערכאת הערעור נתונים לנו כל הכוחות והסמכויות שהיו בפני בימ"ש קמא לרבות הסמכות להחליט בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' כפי שהוסכם בין הצדדים, ואשר על כן אנו קובעים שעל המשיב לשלם למערערים בנוסף סכום של 12,000 ש"ח נכון ליום פס"ד זה.

 

 

כמו כן על המשיב לשלם למערערים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ש"ח + מע"מ. בכפוף לכך, שאר חלקי פסק הדין יעמדו בעינם.

 

ניתן היום 6.7.98 בהעדר.

ליקויי בניה

 

עא 97 / 288 הורונצ'יק שאול נ' קלוגר משה

ליקויי בניה