38. ליקויי בניה- חברת ברוך מסיקה ובניו בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה ​

 

בימ"ש השלום בנתניה חייב את החברה הקבלנית ברוך מסיקה ובניו בע"מ לפצות את התובע מר אבן חיים אשר היה מיוצג ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה וירידת ערך.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין:

 

הנתבעים טוענים כי התובעים הסכימו לכך כי הנתבעת תבצע תיקון ליקויים מסוימים בדירה, ומשבוצעו תיקונים אלה מנועים התובעים לטעון לליקויים נוספים.

 

אין בידי לקבל טענה זו. לפי התכתובת בין הצדדים מהתקופה שלפני הגשת התביעה, הודיעו התובעים לנתבעת באמצעות בא כחם כי הם מאשרים לה ביצוע כל הליקויים שברצונה לתקן בדירה מבלי שהדבר יתפרש כהסכמה לתוכן חוות הדעת מטעם הנתבעים (מכתב מיום 27.6.02 - נספח "כד" לכתב התביעה).

 

הנתבעת הודיעה כי היא מוכנה לבצע את התיקונים הנדרשים כעולה מחוות דעת המומחה מטעמה (נספח "כז") ובנספח "כט" שהוא מכתב מיום 18.6.03 שנשלח על ידי הנתבע 2 פורטו התיקונים שיבוצעו.

 

לא מצאתי ביטוי בכתב לטענת הנתבעים כאילו התובעים שינו עמדתם והסכימו כי התיקונים שיבוצעו על ידי הנתבעת יהיו התיקונים היחידים בדירה ואין בלתם.

 

התובעים עמדו, אפוא, בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק המכר (דירות) והוראות חוזה המכר אינן יכולות לגרוע מזכויותיהם.

 

בנסיבות אלו מיצו הנתבעים את זכותם לביצוע התיקונים, ואין מקום לאפשר להם ביצוע תיקונים נוספים. חוות דעת המומחה אשר צורפה לכתב התביעה נקבה בעלות תיקון ליקויים בסך של 33,812 ש"ח, בעוד מומחה בית המשפט קבע כי עלות תיקון הליקויים היא 17,358 ש"ח ובנוסף לכך ירידת ערך בסך 6,000 ש"ח.

 

לא לעתים מזומנות נתקלים אנו בחוות דעת של תובעים בתביעת ליקויי בניה שאיננה מוגזמת ומופרזת.

 

בתביעה זו, לא הפריזו התובעים בעלויות ליקויי הבניה והם זכאים לקבל את העלויות ששולמו על ידם למומחים, דהיינו בגין שתי חוות הדעת של המומחה מטעמם (2,000 ש"ח ו-1,380 ש"ח) ובגין חלקם בשכ"ט מומחה בית המשפט (2,632 ש"ח).

 

באשר להחזר אגרה ולשכר טרחת התובעים, יש לציין כי תביעת התובעים היתה מידתית ובלתי מופרזת בעליל, ויש לשבחם על כך.

 

לפיכך זכאים הם להחזר מלוא האגרה ששולמה על ידם. גם באשר לשכר הטרחה, היו הם זכאים לשכ"ט מקסימלי..."