37. ליקויי בניה- נדחתה למעלה מ-80% מתביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית.  ​

 

התובעת, הגב' מזרחי הגישה תביעה ע"ס 100,000 ש"ח (ת"א) 60107/04 כנגד חברת בוני התיכון אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה.

 

בסופו של יום, דחה ביהמ"ש את עיקר תביעתה של התובעת וחייב את החברה בקבלנים בתשלום סך של 16,032 ש"ח בצירוף מע"מ ובסכומים קטנים יחסית בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד.

 

לעניין דרישת הפיצוי בגין עגמת הנפש קבע ביהמ"ש:" התובעת טוענת בסיכומיה להוצאות בהיקף של כ- 12,000 ש"ח בנוסף לעלויות הייצוג המשפטי. כידוע, קביעת היקף ההוצאות בו יזכה בעל דין בתום ההליך הינה בשיקול דעתו של השופט היושב בדין ובין היתר מושפע זה משווי הסעד שנפסק לעומת זה שנתבע ומהדרך בה נוהל הדיון (תקנות 511,512 לתקנות סדר הדין האזרחי (תשמ"ד) 1984).

 

במקרה זה, התקבלה התביעה בשיעור הפחות מ-20% מסכום התביעה ולפיכך נדחתה התביעה בשיעור של כ- 80% כך שלכאורה אין מקום לזכות את התובעת בהוצאות, אלא כדי שכר טרחת עו"ד בסך של 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

 

ניתן היום 5.9.06, בהיעדר הצדדים לאחר שאלה וויתרו על זכות השימוע. 

 

יעל אחימן, שופטת