27. ליקויי בניה- 2 חברות בניה חוייבו לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה​

 שתי חברות בניה אשדר חב' לבניה בע"מ ואלרם חב' לשיכון מיסודם של החברה לישראל חוייבו לשלם פיצויים למשפחת שיבר אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן סך של 50,000 ש"ח עפ"י הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 31.1.07 ע"י כבוד השופטת ניב ריבה.

 

פרוטוקול הצדדים -

 

אנו מקבלים המלצת בית המשפט כי לסילוק סופי ומוחלט של תביעת התובעים לרבות בגין הליקויים בגג המפורטים בחוות הדעת המשלימה של מר אורמן מיום 5.12.06, תשלם הנתבעת לתובעים סכום של 50,000 ש"ח.

 

מוסכם כי סכום זה כולל מע"מ וכולל גם את הפיצוי המפורט לעיל, על פי יפוי כח שנתנו הדיירים לעו"ד שטיין המקנה לו ולתובע את הזכות להגשת התביעה האמורה.

 

פסק - דין

 

התובע הגיש תביעה בגין ליקויי בניה בדירתו וצרף יפוי כח של דיירי הבנין אשר יפו את כוחו של עו"ד שטיין המטפל בתביעה מטעמו של התובע, לפעול בשמם, בכל הנוגע לליקויי הבניה שפורטו בכתב התביעה.

 

מכיוון שכך, ומכיוון שהגיעו הצדדים להסכמה כי הסכום של 50,000 ש"ח יהווה סילוק סופי ומוחלט של תביעתם של התובעים, הרי יובהר כי מכח אותו יפוי כח, מצורפים בעלי הדירות 1-9 החתומים על יפוי הכח, כתובעים לעניין ליקויי הבניה ברכוש המשותף, אשר נתבעו בתביעה זו, והסילוק ככל שנקבע, בהסכמה מתכוון גם אליהם ואין הם רשאים לתובעו בשנית.

 

הסכום ישולם על ידי הנתבעת תוך 30 יום מהיום לידי בא כח התובעים.

 

ניתן היום י"ב בשבט, תשס"ז (31 בינואר 2007) במעמד הצדדים.

 

ניב ריבה - שופטת