26. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות משפחות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה​

כבוד השופטת אסתר שטמר מבית משפט השלום ברחובות חייבה את החברות הקבלניות רדיאנט בע"מ ו-טביב זאדה ובניו בנין השקעות ופיתוח בע"מ לפצות משפחות רוכשי דירות אשר היו מיוצגות ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן, בגין ליקויי בניה שהתגלו בדירותיהם.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

בתביעה שעניינה ליקויי בניה בשלוש דירות שנבנו על ידי הנתבעים, הסכימו הצדדים למינוי מומחה מטעם בית המשפט.

לאחר קבלת חוות דעתו הוגשו תצהירי עדות ראשית, והצדדים הסכימו כי ינתן פסק דין בפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט תשמ"ד-1984, לאחר שיסכמו עמדותיהם בכתב.

 

סכומים בכתב התקבלו רק מן התובעים ומן הנתבעים.

בסכומים התייחסות לכל טענות הצדדים, לרבות התייחסות לפער בין חוות הדעת שהוגשו, בין חוות דעת התובעים לבין חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, לתיקון חלק מן הליקויים על ידי הנתבעים, למעמדו של נתבע 3, והאם ניתן לתבעו באופן אישי, וכן לסעיפי הליקוי השונים שנמנו בחוות דעת המומחה, לפיצוי בגין עגמת נפש, ולהוצאותיהם של התובעים.

 

ההליכים בהודעה לצד ג' 2 - מרצפת רחובות קואופרטיב לחומרי בנין ברחובות בע"מ (בפירוק) עוכבו, לאחר שניתן נגדה צו פירוק.

 

צד ג' 1 נמחק מן ההודעה לצד ג'.

 

צד ג' 4 ו- 5 לא התייצבו לאיזה מן הדיונים, ואף לא הוכח כי קבלו את ההודעה כדין, ועל כן התביעה נגדם נדחית.

 

לאחר שעיינתי בתצהירי הצדדים כולם, בסכומים שהוגשו, וכמובן בכתבי בי-דין, ובחוות דעת המומחה, אני קובעת לכל אחת ממשפחות התובעים פיצוי עבור הליקויים שנמצאו בדירתה, פיצוי חלקי עבור הליקויים שהושארו להכרעת בית המשפט, פיצוי מלא עבור ירידת הערך, פיצוי לפי חלקה של כל דירה בליקויים ברכוש המשותף, פיצוי בגין עגמת נפש, וכן החזר הוצאות חלקי, למומחה בית המשפט, ושכר טרחת עורך הדין של התובעים.

 

הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו

לתובעים לילינג סכום כולל של -.53,500 ש"ח,

לתובעים איזיקוביץ -.53,000 ש"ח,

לתובעים פיאלקו -.48,000 ש"ח.