23. ליקויי בניה- בוני וילה בהרצליה פיתוח חויבו לשלם פיצויים לבעלי וילה שכנה שניזוקה מהבניה​

בית המשפט בת"א חייב בוני וילה חדשה לשלם פיצויים לשכניהם- משפחת בן ארי בעלי הוילה הצמודה אשר היו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין הנזקים והסדקים שנגרמו לביתם כתוצאה מהבניה החדשה

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

טענתם העיקרית של התובעים הינה כי במהלך ביצוע עבודות ההריסה בבית הנתבעים, והטלטלה שעבר בית התובעים כתוצאה ישירה מכך, הבחינו התובעים, מספר ימים לאחר סיום עבודת המחפר בהופעת סדקים בחלקים שונים בביתם - על הירות, התקרות, מסביב לחלונות ולדלתות, בשיש האמבטיה וכו'.

 

המומחה מטעם ביהמ"ש חיווה דעתו לפיה עבודות הידוק מצע הקרקע שנעשתה במהלך חודש דצמבר 2003, כחלק מעבודות בניית בית הנתבעים - הן שגרמו להופעת סדקים חדשים ולהרחבת סדקים קיימים. על יסוד ממצאים אלו, גרס המומחה כי יש להטיל על הנתבעים אחריות חלקית להיווצרות הליקויים בשיעור של 50% מעלות תיקונם.

 

ב"כ התובעים חלק על קביעותיו של המומחה מטעם ביהמ"ש וטען כי הוא קיפח את התובעים שלא כדין.

 

ביהמ"ש הנכבד, כצעד חריג ונדיר, ובניגוד להלכה הפסוקה הקובעת כי חוות הדעת של המומחה מטעם ביהמ"ש תקבל בדרך כלל בהיעדר טעת גסה ובולטת.

 

ביהמ"ש קבע: סבורני, כי עמדתו זו של המומחה אינה עומדת במבחן הביקורת וזאת לאור היעדר תשתית ראייתית של ממש בדבר עצם ביצוען של עבודות אלו.

 

הגעתי איפוא לידי מסקנה כי עמדת המומחה שזקף לפיתחם של הנתבעים אחריות בשיעור של 50% בלבד, אינה הולמת את מכלול הראיות והממצאים שבפני, ולהלן אבאר:

 

בהינתן כי עצם ביצועם של עבודות הידוק לא הוכח כלל ועיקר, בעוד שאין חולק כי בוצעו עבודות הריסה מסיביות ולא נסתרה גרסת התובעים לפיה הסדקים הופיעו סמוך לביצועם - נמצא כי יש לייחס לעבודות ההריסה שיעור של ממש בהיווצרות הנזק, על פי העיקרון של "ברי או שמא - ברי עדיף".

 

בהינתן, כי המומחה קבע בחוו"ד, כי תיקון הסדקים מחייב היעדרות של כשבועיים ימים מן הבית, וכי תרומתם של הנתבעים לכורח זה אינה מלאה, אני מעמיד את גובה הפיצוי בפריט זה ע"ס של 10,000 ש"ח.