22. ליקויי בניה- חברת ישראל אדלר חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה.​

 

ביהמ"ש בת"א בת.א. 68205/06 ברונר אליהו ורבקה נגד ישראל אדלר חברה לבנין בע"מ חייב את החברה הקבלנית לפצות את משפחת ברונר אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין מר"ג בגין ליקויי בניה ורטיבות בדירתם. 

 

החברה הקבלנית ניסתה להתחמק מאחריותה לליקויים וטענה כי שינויים שבוצעו על ידי התובעים בדירה הם אלה אשר גרמו לליקויים ולרטיבות בעיקר באמבטיה.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

בתשובה לשאלה שהוצגה למומחה על ידי בית המשפט ביום 7.10.07 ובגדרה התבקש לבחון האם עבודות השינויים שתוכננו על ידי האדריכלית הן שגרמו לליקויים ולרטיבות הנוכחית השיב המומחה:

 

אינה הגורם לרטיבות הנוכחית.

 

בפועל איכות ירודה של ביצוע של התוכנית היא הגורם לכשל" (ההדגשה במקור).

 

מטעם הנתבעת העיד מר צימרמן עליו אמר ביהמ"ש: בהינתן כי צימרמן העיד שהבהיר לתובעים כי עליהם להימנע מהתקנת אמבטיה יצוקה (שם בעמ' 20 שורה 11) ובשים לב לגרסתו כי ביצע פיקוח צמוד באתר (שם בעמ' 24 שורה 19), סבורני כי היה על צימרמן לבחון ולוודא את סוג אגן האמבטיה שנרכשה על ידי התובעים והובאה לאתר.

 

מכאן, שגרסתו של צימרמן לפיה לא היה מודע להתקנת אמבטיה אקרילית הינה במקרה הטוב מבחינתו - בבחינת הודאה באי קיום חובתו כמפקח, לוודא אלו פריטי אינסטלציה הורכבו בדירה ובמקרה הרע - גרסה בלתי אמינה.

 

סבורני כי ביצוע עבודת ההתקנה של אגן האמבטיה על ידי קבלני המשנה של הנתבעת עולה כדי ביצוע עבודות שבוצעו "על ידה או מטעמה" וזאת לאור גרסתו של צימרמן לפיה כל העבודות באתר הבניה בוצעה על ידי קבלנים חיצוניים מטעם הנתבעת (שם בעמ' 16 שורות 25-17).

 

בנתון לכך, אני פוסק כי הנתבעת נושאת באחריות לליקויי התקנת האמבטיה שגרמה בסופו של יום לתופעת הרטיבות הרחבה בדירה.

 

מכאן, שעל הנתבעת לשאת בעלות התיקונים כפי שנקבעו על ידי המומחה.