20. ליקויי בניה- נדחתה חברת רמט לחייב רוכשי דירה לשלם הפרשי הצמדה בגין רכישת הדירה ​

כבוד השופט פאול שטרק דחה בת.א. 66611/04 רמט בע"מ נ' קוריאט, ביום 1.1.06 את תביעתה של חברת רמט כנגד רוכשי הדירה משפ' קוריאט אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן לשלם לה הפרשי הצמדה וריבית בגין יתרות פיגורים על חשבון רכישת הדירה - ב"כ עו"ד צבי שטיין. פס"ד מיום 1.1.06.

 

לפי תנאי הסכם המכר התשלום האחרון היה אמור להתבצע במועד המסירה ביום 30.10.98.

אולם עקב מחלוקת בין הצדדים בענין ביצוע תיקונים בטרם המסירה ("ליקויי בניה") התעכבה מסירת חזקת הדירה.

הנתבעים נמנעו מהתשלום האחרון עד מסירת הדירה לידיהם.

המסירה היתה באיחור של שנה.

התובעת דרשה בנוסף תשלום האחרון, תוספת הפרשי הצמדה וריבית בגין האיחור בתשלום האחרון להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

 

ביהמ"ש פסק בין היתר בתמצית:

 

התנאי לביצוע השטר היה קיום בירור בכל הקשור לטענת התובעת להפרשי הצמדה וריבית. תנאי זה הטיל על התובעת נטל הוכחת קיום תנאי המתלה. במשימה זו התובעת לא הצליחה להרים את הנטל. לא הובאה אף ראיה אחת בקשר לקיום התנאי. במכתב מיום 29.10.03 נ/יג) אין זכר לקיום הבירור, אלא בדיקת ספרי החברה. מקובלת עלי עדותו של מר קוריאט כי היה מוסכם על בירור של ממש אשר הוא ואשתו יהיו צד מול חשב התובעת, מר אמבר.

 

טענת התובעת שהמילים: "בדיקת ספרי החברה" מהווה הבירור שדרשה משפחת קוריאה, דינה להדחות כמו תירוציה בענין עיכוב מסירת הדירה בת.א. 2011211/02. היכן היה הבירור מול החשב כפי שסוכם בעת מסירת ההמחאה (ראה נ/יב ס' 42 לתצהיר עדות ראשית מר וולמן בת.א. 201211/02)?

 

האיום מצד התובעת בהגשת המחאה לביצוע השטר בעיצומה של תביעה המתנהלת בין הצדדים, אף הוא מצביע על העדר תום לב. ד. סיכוםמדובר בתביעה אשר מוטב שלא הוגשה. בית משפט זה כבול לקביעותיו של כב' השופט בן חיים בפסק דינו בת.א. 201211/02.

 

ברור בפסה"ד שאיחור במסרת הדירה היה באחריות התובעת בלבד. חלוקת אחוזי אחריות בשל העדר תום לב הדדי משתייכת לענין העסקת ריבוי מומחים ודרישות מוגזמות מצד משפחת קוריאט ועלות תיקוני הליקויים כחלק מהפיצוי המבוקש, דבר שאינו חלק מעיכוב ביצוע מסירת הדירה.

 

לאור האמור לעיל, אין יסוד לתביעה.

 

הטענה שהפיצוי שנפסק לטובת משפחת קוריאט משתכלל הפרשי הצמדה וריבית בגין איחור התשלום אינה מבוססת בפסה"ד בת.א. 201211/02. כמו כן אין אחיזה לטענה זו כאשר ענין קיזוז עתידי האפשרי, היה מונח לפני המותב אשר דן בתביעה המקורית בין הצדדים.

 

אשר על כן, הנני דוחה את ביצוע השטר וכן את התביעה.

 

הנני מחייב את התובעת בסך 10,000 ש"ח הוצאות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כחוק.