15. ליקויי בניה- תביעה ע"ס 482,738 ש"ח!!, הסתיימה בפס"ד ע"ס 30,000 ש"ח בתוספת שכ"ט ​

תביעת ליקויי בניה וירידת ערך ע"ס 482,738 ש"ח!!, הסתיימה בפסק דין ע"ס 30,000 ש"ח בתוספת שכ"ט בסך 3,000 ש"ח.

בנוסף על כך, הקבלן אשר בנה את הבנין עבור הנתבע חוייב בפסק הדין, לשלם לנתבע פיצוי בסך של 12,000 ש"ח. 

 

ת.א. הרצליה

מועלם

נגד

שאוליאן

 

פס"ד השופטת אירית מני גור

 

עובדות המקרה בקצרה

מר שאולין, אשר היה מיוצג ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן, בנה בית על מגרש בבעלותו באמצעות קבלן שהיה צד ג' בתביעה זו.

רוכשי הבית, משפ' מועלם מהרצליה, הגישו כנגד מר שאוליאן תביעה כספית ע"ס 482,738 ש"ח!!, בגין ליקויי בניה וירידת ערך שנגרמה לבית שרכשו.

ביום 8.4.04 ניתן פסק דין ע"י כבוד השופטת אירית מני גור.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

תיק זה, מהותו ליקויי בניה והפרת חוזה מכר דירת מגורים הנמצאת ברח' נדבה 14/2 בהרצליה.

 

לטענת ב"כ התובעים, חוו"ד של המומחה איננה מתייחסת לליקויים עליהם הסכימו הצדדים כי הם קיימים , כמו אי התקנת סורגים. לגביהם קבע המומחה שהתקנה בעניין זה בוטלה.

לטענת ב"כ התובעת יש אף להשיב לתובעת כל הוצאה בגין עבודה שבוצעה לצורך תיקון הליקויים.

 

כמו כן, מבקשים התובעים להשיב להם את מלוא הוצאותיהם בעין, לרבות הוצאות שכ"ט של מומחים ושכ"ט עו"ד.

 

צד ג' הקבלן המבצע, טוען כי לא קיבל כל הודעה מהמזמין (הנתבע) תוך זמן סביר לאחר שנתגלו הפגמים, ולא ניתנה לו הזדמנות נאותה לתקן.

צד ג' טוען, כי בנה את הבנין במיומנות ובאופן מקצועי תחת השגחתו של מהנדס.

 

עיינתי בטענות הצדדים ובחוות דעתו של המומחה מר אלי תומר. בשוקלי את טענות התובע מחד לגבי אי הנוחות, הליקויים הרבים שמצא המומחה לפני התיקונים, ומאידך- בשוקלי את טענות הנתבע לגבי האדרת הנזק (התביעה הוגשה על סך 482,738 ש"ח?!), גרימת נזק בכוונה, היעדר אחריות וכד', וכן את טענותיו של צד ג' ביחס לאחריותו ומועד ההודעה על הליקוי, אני קובעת כדלקמן:

הנתבע יפצה את התובע בסכום פיצוי כולל של 30,000 ש"ח, בתוספת שכ"ט בסך 3,000 ש"ח + מע"מ. הנתבע רשאי לחזור לצד ג' עד לסכום של 12,000 ש"ח. הסכומים יישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום מתן פסה"ד ועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום ב' בניסן, תשס"ד (8 באפריל 2004) בהיעדר הצדדים

 

מני-גור אירית, שופטת