141. ליקויי בניה- חברת הבניה קח"ם מקבוצת חנן מור, חויבה לפצות רוכשי דירה אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך כ162,000 ש"ח בגין ליקויי בניה שנגרמו לדירתם ובגין ראשי נזק נוספים שנתבעו בתביעה

 

141. ליקויי בניה- חברת הבניה קח"ם מקבוצת חנן מור, חויבה לפצות רוכשי דירה אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך כ162,000 ש"ח בגין ליקויי בניה שנגרמו לדירתם ובגין ראשי נזק נוספים שנתבעו בתביעה

  

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

במסגרת כתב התביעה התייחסו התובעים, בין היתר, לכל המגעים וההתכתבויות בינם לבין הנתבעת; עוד טענו התובעים טענות משפטיות ביחס לאחריות הנתבעת וכן ביחס לכך שההסכם עליו חתמו הוא בגדר "חוזה אחיד" ובו תנאים מקפחים.

 

הנתבעת טוענת ש"הלכה למעשה בדירה נשוא התובענה אין כמעט ליקויים". הנתבעת מפנה לחוות דעת נגדית מטעמה, לפיה עלות תיקון הליקויים בדירה עומד על סך של 26,600 ₪ בלבד. עוד מוסיפה הנתבעת שבכל מקרה זכותה לתקן את כל הנדרש באופן עצמאי.

 

על מנת לסייע בהליך מונה על ידי מומחה בית משפט אינג' יקי נחמן. מומחה בית המשפט הוציא תחת ידיו חוות דעת, ולאחר מכן חוות דעת משלימה וכן תשובות לשאלות הבהרה.

 

פינוי הדירה לתקופה של חודש ימים – המומחה העריך את משך העבודה לביצוע התיקונים, לתקופה של חודש ימים בהם יידרש פינוי המבנה (סעיף 7 לחוות הדעת מיום 10/3/2021).

 

עיקרו של ההליך הוא, כאמור, טענות התובעים לליקויים בדירתם. במסגרת זו מונה כאמור מומחה בית משפט, המשמש כעינו המקצועית של בית המשפט. מומחה בית המשפט, ברגיל, הוא גורם נייטרלי ונטול פניות אשר מביא את מסקנותיו על בסיס הבדיקות שערך, הנתונים שמצא והידע המקצועי בגינו מונה.

 

עיון בחוות דעת מומחה בית המשפט מאפשר לעקוב אחר השאלות שהועלו לדיון ודרך הבדיקה של המומחה עד לקבלת המסקנות בכל אחד מעדרות רכיבי הליקוי הנטענים. המומחה הביא בפרוטרוט ביחס לכל ליקוי גם את עמדת התובעים והמומחה מטעמם וגם את עמדת הנתבעת והמומחה מטעמה.

 

המומחה לא הסתפק בחוות הדעת המקורית וצירף לאחריה חוות דעת משלימה וכן תשובות לשאלות הבהרה שהועברו אליו. הן חוות הדעת המשלימה והן התשובות לשאלות ההבהרה הובאו באופן מנומק ותוך ירידה לפרטים. גם באלה ניתן היה לעקוב אחר דרך עבודת ובדיקת המומחה עד לקבלת מסקנותיו.

 

התובעים העבירו למומחה בית המשפט שאלות הבהרה והתקבלו תשובות מיום 13/5/2021. הנתבעת לא הציגה שאלות הבהרה ובחרה לזמן את מומחה בית המשפט לחקירה נגדית. בחקירה עימתה הנתבעת את המומחה בשאלות ותהיות שונות מתוך עשרות סעיפי הליקויים שבדק. מומחה בית המשפט עמד  בחקירה הנגדית תוך שהוא משיב לתהיות הנתבעת.

 

התייחסות לבקשת הנתבעת לבצע את התיקונים באמצעיה

 

הנתבעת עמדה על כך שתינתן לה הזכות לבצע בעצמה את התיקונים הנדרשים. הנתבעת טענה שלא ניתנה לה האפשרות להשלים את התיקונים. התובעים ביקשו לבצע התיקונים בעצמם. בחקירה הנגדית אף הפנה התובע 1 לכך שהנתבעת לא הצליחה לבצע תיקונים בדירת אחד משכניו, והביא טענה זו כנימוק לכך שיש לתת להם (לתובעים) את האפשרות לבצע את התיקונים.

 

בנסיבות העניין, הנכון הוא שדרכי הצדדים ייפרדו, ושלא ימשיכו להיות "קשורים" זה לזה שנים ארוכות לאחר שכבר הושלמה הבניה ונמסרה הדירה. ודוק, הדירה נמסרה כבר ביום 28/3/2016, התביעה הוגשה כשלוש שנים לאחר מכן. עיינתי גם בתצהירי הצדדים אין מקום ליצור מצב בו הנתבעת תיכנס למערך תיקונים בדירה, ולאחר מכן ימשיכו הצדדים חלילה בדיון ביחס לאותם תיקונים, יזומנו מומחים חדשים והמחלוקת תלבה את עצמה שנים נוספות. כך כפי שהייתה שנים עד כה.

 

סוף דבר ביחס לסכום בו יש לחייב את הנתבעת

 

מכל האמור לעיל אני קובע שיש לאמץ מסקנות מומחה בית המשפט. עוד יש לקבל את טענות התובעים אשר הוסיפו מע"מ ועלות פיקוח גם למסקנות המומחה בחוות הדעת המשלימה ובשאלות ההבהרה. תוספת שהייתה חלק גם ממסקנות חוות הדעת הראשונה, מיום 14/3/2021. מכאן, יש לחייב את הנתבעת בתשלום הסכומים שפורטו בסעיף 1.4 לעיל, ובסך הכל – 116,532 ש"ח(= 4,646+8,031+103,855). סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד חוות הדעת הראשונה קרי 10/3/2021 ועד למועד התשלום בפועל.

 

דיור חלופי לחודש ימים, 8,000 ₪

 

התובעים עותרים לתשלום הסך של 8,000 ש"ח עבור דיור חלופי לתקופת התיקונים. דרישת התובעים גובתה בחוות דעתו של המומחה והשמאי מטעמם.

 

סכום זה סביר לשכירת מקום חיצוני למשך 30 ימים. הסכום מבטא תשלום ליום מגורים בסך של מעט יותר מ-250 ₪ בלבד. בכתב התביעה התייחסו התובעים לתקופה של 30 יום בה לא יוכלו להתגורר בדירה וגם מומחה בית המשפט ציין שתיקון הליקויים יארך כחודש ובו לא ניתן יהיה להתגורר בדירה. מכאן, יש לחייב את הנתבעת בסכום זה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12/8/2019, מועד הגשת התביעה, ועד למועד התשלום בפועל.

 

החזר בגין תשלומים למהנדסים שונים

 

התובעים עותרים בכתב התביעה לתשלום בגין הוצאות שונות במסגרת הדיון ומתייחסים לתשלומי שכר טרחה לשלושה מהנדסים שונים, בסך של 8,890 ₪. בסיכומיהם מוסיפים התובעים גם התייחסות להוצאות  נוספות החל מהגשת כתב התביעה ואילך. לעניין זה אציין שבגין הוצאות משפט יחד עם שכר טרחה ייקבע בסיומו של פסק דין זה סכום כולל מבלי להתייחס לכל אחת ואחת מההוצאות הנדרשות בכתב התביעה או בסיכומים, וגם אם הסכום נמוך מהנדרש בסיכומי הצדדים.

 

סוף דבר

 

לאור האמור לעיל, אני מקבל את התביעה גם אם באופן חלקי וקובע כדלקמן:

 

כאמור בסעיף 2.5 לעיל, אני מחייב את הנתבעת בתשלום הסך של 116,532 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 10/3/2021 ועד למועד התשלום בפועל.

 

כאמור בסעיף 3.1 לעיל, אני מחייב את הנתבעת בתשלום הסך של 8,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12/8/2019 ועד למועד התשלום בפועל.

 

בנוסף, אני מחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום, ה' טבת תשפ"ג, 29 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים.