14. ליקויי בניה -תביעה ע"ס 309,710 ש"ח הסתיימה בפיצוי 43,804 ש"ח ועגמת נפש​

ליקויי בניה -תביעה ע"ס 309,710 ש"ח הסתיימה בפיצוי 43,804 ש"ח ועגמת נפש

 

משפחת טריגר מצפון הארץ הגישה תביעת נזיקין כנגד חברת בוני התיכון, אשר יוצגה על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן ע"ס 309,710 ש"ח.בת.א. 23298/04. כבוד השופטת אחימן חייבה ביום 23.11.2006 את החברה בפיצוי בסך של 43,804 ש"ח בלבד בצירוף פיצוי בסך של 10,000 ש"ח בגין עגמת נפש.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

ב"כ התובעים מבקש להוסיף על הקביעות בחוות דעתו של המומחה פיצוי בגין ארונות המטבח, דרישה זו אני דוחה בהעדר ביסוס עובדתי.

השאלה האחרונה המקצועית שנותרה להכרעה עוסקת בנושא הקמת המזחילות והגישמות בעלות של 4,000 ש"ח שנותרה לשיקול דעתי על פי קביעתו של מומחה בית משפט.

ב"כ התובעים טוען, כי על בית המשפט לעשות שימוש בשיקול הדעת המסור לו ולקבוע תוספת עלות של 4,000 ש"ח לזכות התובעים הואיל והנתבעת לא התקינה ניקוז לגג הדירה באמצעות מזחילות וגישמות.

 

מומחה בית המשפט קובע בחוות דעתו כי בשנים בהן נבנתה הדירה היתה דרישה ברורה וגורפת לניקוז כל הגגות המשופעים באמצעות מערכת מסודרת של מזחילות וגישמות ומכיוון שדרישה זו לקתה בחוסר היגיון הנדסי ביחס לגגות קטנים נעשתה אבחנה בשנת 1999 אבחנה באמצעות חקיקה מתקנת שצימצמה את חובת ההתקנה לגגות ששיטחם המירבי אינו עולה על 40 מ"ר, השטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד וקצה הגג המשופע מרוחק מקו הבניין לפחות 30 ס"מ תוך הבטחת הרחקת המים מהבניין.

לפי זה, חייבת היתה הנתבעת במועד הרלבנטי לנקז את הגג באמצעות מזחילות וגישמות ללא קשר לשיטחו של הגג.

יחד עם זאת, לאור חוות דעתו של המומחה והעובדה ולפיה, לא מצביע האחרון על נזקים מהם סובלים התובעים כתוצאה מאי- קיום הדרישה, לא מצאתי לנכון להעתר לבקשת התובעים בעניין זה.