137. חברת פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה יד שניה שהיו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת גן בסכום של 137,500 ₪ בגין ליקויי בניה, עגמת נפש הוצאות ושכ"ט עו"ד

 

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

התובעים בני זוג, רכשו את הדירה ממי שרכשה אותה לראשונה מחברת פרשקובסקי.

מומחה הנתבעת המהנדס רפי גיל קבע כי תקופת הבדק והאחריות חלפה לגבי הליקויים שנמצאו. בסופו של יום הנתבעת סברה כי אינה נושאת באחריות כלפי התובעים, מאחר שתקופת הבדק ותקופת האחריות חלפו זה מכבר ולגבי חלק מהליקויים סברה כי הם נובעים מתחזוקה שוטפת של התובעים, ועל כן לא נענתה לדרישותיהם לתיקון הליקויים הנטענים.

המומחה מטעם ביהמ"ש העריך את עלות תיקון הליקויים בסך של 93,869 ש"ח

הנתבעת הכחישה אחריותה לפי בטענה כי תקופת הבדק ותקופת האחריות בגין הליקויים הנטענים מכוח חוק זה - חלפו. בנוסף טענה הנתבעת כי התובעים רכשו את הדירה כפי שהיא (AS IS) והאחריות לתיקון הליקויים חלה עליהם במסגרת אחזקת הדירה השוטפת.

הנתבעת הכחישה גם את אחריותה בגין עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה בהיעדר הוכחה לכך.

ביהמ"ש קבע כי הנתבעת אחראית כלפי התובעים בהתאם להוראות ולחילופין מכוח עוולת הרשלנות על פי [נוסח חדש].

ביהמ"ש קבע כי בהתאם להלכה הפסוקה ונוכח המחאת הזכות המפורשת של הקונה המקורית לתובעים, עומדת לתובעים זכות התביעה כנגד הנתבעת מכוח דירות (בנוסחו לפני תיקון 5) בגין הליקויים הנטענים בדירה. מכאן, שנשמט הבסיס לטענת הנתבעת לפיה אינה נושאת באחריות מכוח דירות בין אם בנוסחו לפני התיקון או לאחריו.

ביהמ"ש קבע כי התובעים הודיעו לנתבעת אודות אי ההתאמה תוך זמן סביר ממועד הגילוי ובכל מקרה תוך פחות משנה מעת קבלת החזקה בדירה. כך שבכל מקרה פעלו בהתאם למועדים הקבועים בהוראת ל דירות. 

ביהמ"ש קבע כי הנתבעת אחראית כלפי התובעים גם מכוח דיני הנזיקין

ביהמ"ש סקר, בפסק דינו את כל הליקויים שנטענו על ידי התובעים לאור חוק המכר (דרות) ולאור דיני הנזיקין.

ביהמ"ש קבע כי תקופת הבדק לגבי כל הליקויים הנטענים חלפה ומאידך קבע כי חלק מהליקויים הנטענים מצויים בתקופת האחריות.

בסופו של יום חייב ביהמ"ש את הנתבעת לשלם לתובעים את מלוא עלות הליקויים שקבע מומחה ביהמ"ש, בצירוף הוצאות משפט, עגמת נפש ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 137,525 ₪.

 

ניתן היום, כ"ד אדר ב' תשפ"ב, 27 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.