133. חברות הבניה אזורים ודניה סיבוס חויבו לשלם סך של כ-71,000 ₪ לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה ובנוסף חויבו לבצע תיקונים בסכום של כ-18,000 ₪ של 256,000 ₪

 

חברות הבניה אזורים ודניה סיבוס חויבו לשלם סך של כ-71,000 ₪ לרוכשי דירה אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה ובנוסף חויבו לבצע תיקונים בסכום של כ-18,000 ₪

פסק הדין ניתן ביום 25.5.2021 בבית משפט השלום בתל אביב לאחר שהצדדים הגיעו לידי הסדר פשרה

פסק דין

ניתן להסכמת הצדדים תוקף של פסק דין.

אשר להוצאות ההליך, בנסיבות העניין אני מכיר במלוא ההוצאה למומחה התובעים וחלקם בשכר מומחה ביהמ"ש כאמור בפרוטוקול, יתרת הפרש האגרה שאינה מוחזרת בסך של 800 ₪, ושכר טרחת עו"ד בשיעור של 20% בצירוף מע"מ מהסכומים שנפסקו (בצירוף 15,000 ₪ פלוס מע"מ לצורך חישוב השכר).

תיקון התריסים יבוצע בתוך 30 יום מהיום ובתיאום עם התובעים. ככל שהתובעים אינם בארץ ונדרשת דחיית המועד, העיכוב אינו באחריות הנתבעות.

נוכח ההסכמה, האגרה תוחזר לתובעים באמצעות בא כוחם בניכוי הסכום הקבוע בתקנות.

ניתן והודע היום י"ד סיוון תשפ"א, 25/05/2021 במעמד הנוכחים.

לאחר מתן פסק הדין הגישו הנתבעות בקשה למתן הבהרה של פסק הדין בה טענו כי אין להחיל את האחוזים שנקעו כשכר טרחה גם על הסכומים שנפסקו כהחזר ההוצאות.

ביהמ"ש דחה את הבקשה בקובעו: "ככלל אין הליך של הבהרת פס"ד שלא באמצעות רשם ההוצאה לפועל. ואולם, על מנת להסיר כל ספק ומחלוקת בתיק זה שהסתיים בהסדר, הרי ששכר טרחת עו"ד שנפסק, נפסק מהסכומים שנפסקו כולל סכומי ההוצאות (ובצירוף 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ וזאת כאומדן על שווי צו העשה לתיקון התריסים)."