132. חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה מרמלה בסך של 93,000 ₪ בגין ליקויי בניה

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה מרמלה שהיו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך של 93,000 ₪ בגין ליקויי בניה.

 

פסק הדין ניתן ביום 4.4.2021 בבית משפט השלום בפתח תקווה עפ"י סעיף 79 א'

 

פסק - דין

 

הצדדים בתיק אזרחי זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על  פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל    התביעה, או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. הצדדים הסכימו  לכל הנ"ל (התובעים בפרוטוקול מיום 08.07.20, עמוד 9, שורה 26, והנתבעת בהודעתה מיום 25.08.20).

 

עיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט – כתבי הטענות, תצהירי העדויות הראשיות והמסמכים שצורפו אליהם לרבות חוות דעת מומחים וכן הראיות שהוגשו על ידי הצדדים. כמו כן עיינתי בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט אשר נחקר בפניי ביום 18.01.21 על חוות דעתו. בנוסף לאמור לעיל, סיכמו       ב"כ הצדדים את טענותיהם בענין התובענה בכתב.

 

על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו, אני פוסקת בזה כי הנתבעת תשלם לתובעים, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעים נגד הנתבעת כמפורט בתובענה,

 

סכום כולל של 93,000 ₪, אשר ישולם תוך 30 יום, שאם לא כן יתווספו לו ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

 

כאמור, פסק הדין ניתן ללא נימוקים. כך הסכימו הצדדים מראש, וזוהי גם הדרך  הנכונה בפסיקה על פי סעיף 79א לחוק הנ"ל, הן על מנת שפסק הדין יהיה סופי ויסיים הסכסוך בין הצדדים, הן על מנת לקצר את זמן מתן פסק הדין והן על מנת לחסוך בהוצאות גבוהות.