127. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הקבלן איציק תשובה מנתניה לעכב תשלום שנפסק נגד החברה שבבעלותו בתביעת ליקויי הבניה שהוגשה נגדה.

חברה בבעלות הקבלן איציק תשובה מנתניה חויבה לפצות רוכש דירה שהיה מיוצג על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת -גן בסך של כ-395,000 ₪.

 

החברה הקבלנית הגישה ערעור על פסק הדין ויחד עמו בקשה לעכב את תשלום עיקר הכספים שנפסקו.

 

בהתאם להחלטת ביהמ"ש המחוזי, הוגשה תגובה מטעם ב"כ התובע (המשיב בערעור) עו"ד צבי שטיין.

 

כבוד השופט יונה אטדגי, דן בבקשה ודחה אותה  ואף חייב את החברה הקבלנית בהוצאות הבקשה.

                                                                    

כבוד השופט קבע כי המבקשת לא טענה ואף לא הוכיחה  שהזוכה לא יוכל או יתקשה להשיב את כספי הזכייה,  אם הערעור יתקבל.

 

בנוסף, הוסיף בית המשפט וקבע,  כי נראה, מבלי לקבוע מסמרות, כי סיכויי הערעור אינם נוטים לטובת המבקשת, מאחר שהסכומים שבית המשפט קמא קבע מבוססים על חוות הדעת של מומחים שהוא מינה.

 

בית המשפט דחה את הבקשה וחייב את המבקשת בהוצאות הבקשה.

 

8.10.2020