122. חברת שפיר מגורים ובניין בע"מ חויבה לשלם כ-115,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה

122. חברת שפיר מגורים ובניין בע"מ חויבה לשלם כ-115,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה

 

חברת שפיר מגורים ובניין בע"מ חויבה ביום 8.1.2020 לשלם כ-115,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה לרבות פיצוי בגין דיור חלופי, פיצוי בגין עוגמת נפש אגרות, הוצאות ושכר טרחת עו"ד  לרוכשי דירה אשר היו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת גן

 

להלן תקציר פסק הדין

 

 

בני זוג רכשו דירה  מחברת שפיר מגורים ובנין בע"מ , בה התלו ליקויי בניה ורטיבויות. התובעים פנו לחברת שפיר בדרישות תיקון. במהלך השנים ביצעה חברת שפיר תיקונים חלקיים בלבד.  משנואשו התובעים מביצוע התיקונים על ידי הנתבעת, הם פנו לעו"ד צבי שטיין מרמת גן אשר הגיש בשמם תביעה לבית המשפט אותה העמידו לצרכי אגרה ע"ס 150,000 ₪.

 

חברת שפיר התכחשה לתביעה וטענה כי הליקויים בדירת התובעים הנם כתוצאה משיפוץ שערכו התובעים בדירתם  שכן היא מסרה להם דירה תקינה  וכי התובעים אישרו כי בוצעו כל התיקונים שהתגלו בדירה לרבות אלו שפורטו בפרוטוקול המסירה.

הנתבעת, מצידה, הגישה חוות דעת נגדית ע"ס כ-5,500 ₪ בלבד.

 

בית המשפט מינה מומחה מטעמו על מנת לאמוד את שווים של הליקויים והפגמים הקיימים בדירת התובעים.

 

לבקשת התובעים, עקב רטיבויות חוזרות בעקבות הגשמים, ביצע המומחה מטעם ביהמ"ש ביקור חוזר בדירה וקבע כי יש צורך לבצע עבודות איטום נוספות בדירה שמעל דירת התובעים.

 

בית המשפט דחה את טענת חברת שפיר שהליקויים נגרמו, כביכול עקב עבודות שיפוץ שביצעו הדיירים לאחר קבלת החזקה  בדירה, קיבל את עדות התובע שהעיד כי העבודות שביצע לא גרמו לליקויים הקיימים בדירה וקבע כי חברת שפיר אחראית לפצות את התובעים בגין הליקויים שמצא המומחה מטעם ביהמ"ש בדירתם, כפי שקבע בחוות דעתו ובתשובותיו לשאלות ההבהרה שהופנו אליו ע"י ב"כ התובעים.

 

הליקויים שאותרו בדירת התובעים היו בריצוף, במרפסת הסלון, סטייה חריגה של קיר, ליקויים בחיפוי באמבטיה, ליקויים בחדר שינה, ורטיבויות במקומות שונים בדירה

 

התובעים פנו אל חברת שפיר  פעמים רבות בתלונות על הליקויים ובדרישות לביצועם, עוד בהלך הבניה. לאחר מכן, שלחו לחברת שפיר  חוות דעת הנדסית שנערכה על ידי מהנדס מטעמם , דרשו מהנתבעת לתקן את הליקויים שפורטו בה. הנתבעת ביצעה תיקונים חלקיים בלבד שגם חלקם לא צלחו . חברת שפיר הגישה חוות דעת נגדית מטעמה  והודיעה כי תסכים לתקן את הליקויים שבחוות דעת המומחה מטעמה רק כנגד הסכמת התובעים לוותר על כל יתר תביעותיהם. התובעים, בעצת בא כוחם, עו"ד צבי שטיין, סרבו להצעת חברת שפיר ולא הסכימו לחתום על וויתור כלשהו.

 

בית המשפט קבע בפסק דינו כי מוצתה זכות התיקון של חברת שפיר ולכן עליה לפצות את התובעים בכסף וחייב את חברת שפיר לפצות את התובעים בגין הליקויים שקבע המומחה מטעם בית המשפט, דיור חלופי, הוצאות המומחים, עוגמת נפש ושכר טרחת עוד בסכום מצטבר של כ-115,000 ₪.