12. חברת הביטוח כלל חויבה, על פי הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלי דירה בגין נזקי מים​

כלל חברה לביטוח בע"מ, חויבה על פי הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלת דירה בגין נזקי מים וצנרת שאירעו לדירתה.

 

בהתאם להסכם פשרה מיום 18.4.2012 בת.א. (ת"א) ,48447-10-10 אשר קיבל תוקף של פסק-דין עי כבוד השופט חאג' יחיא, חויבה כלל חברה לביטוח בע"מ לשלם לגב' פבזנר אשר הייתה מיוצגת על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן סך של 55,000 ש"ח. בצירוף הסך של 9,000 ₪ ששולם לה בעבר ע"ח הנזק.

 

מדובר בתביעה נגד כלל חברה לביטוח בע"מ אשר ביטחה את דירתה של התובעת בגין נזקי מים בדירתה מכוח דרישת הבנק למשכנתאות מזרחי טפחות.

 

כלל חברה לביטוח בע"מ, ביטחה את דירתה של הגב' פבזנר במסגרת ביטוח קולקטיבי של לקוחות הבנק למשכנתאות.

 

בדירת התובעת החלו להופיע סימני עובש מתקרת הקומה הראשונה כלפי מטה ונראו סימני רטיבות גדולים שהגיעו מאזור המקלחת.

 

התובעת פנתה אל חברת "שחר" אשר טיפלה בבעיות צנרת ורטיבות מטעם ועבור הנתבעת והיא כפופה לנתבעת כקבלן המבצע את תיקוני האינסטלציה והתובעת הייתה מבוטחת אצל הנתבעת בביטוח צנרת מטעם בנק טפחות למשכנתאות.

 

במשך תקופה ארורה נעשו ניסיונות תיקון שונים על ידי חברת שחר, אולם הם לא פתרו את הבעייה והרטיבות לא פסקה.

 

בין הצדדים נוהלה תכתובת ובסופה, לאחר בדיקת הדירה על ידי שמאי מטעמה, הודיעה כלל חברה לביטוח לתובעת כי היא מוכנה לפצות אותה בסך של 9,000 ₪ בגין כל נזקיה ואף העבירה לה את הסך של 9,000 ₪.

 

בשלב זה פנתה התובעת אל עו"ד צבי שטיין, על מנת שייצגה בתביעה מול חברת הביטוח כלל.

 

ביום 25.10.10 הגיש עו"ד צבי שטיין את התביעה לבית המשפט.

 

בית המשפט הנכבד מינה מומחה מטעמו אשר בדק את היקף הנזקים בדירת התובעת והגיש חוו"ד.

 

בישיבת יום 18.4.2012 שהתקיימה בפני כבוד השופט חאג' יחיא, הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ולהלן הציטוט מפרוטוקול ביהמ"ש: "בשלב זה הצדדים...מגישים הסכם פשרה כתוב ומוסרים כדלקמן:

 

הגענו לידי הסכמה ולפיה לסילוק מלא גמור וסופי של תביעת התובעת במסגרת תביעה זו וכי פיצוי מלא על כל נזק שהיא טוענת שנגרם לה כתוצאה מהארוע...כולל תביעת מיטיבים וצדדים שלישיים וכל שיפוץ או תיקון הנדרש זכאית לקבל התובעת 60,250 ₪ בניכוי סך של 5,250 ₪ שכבר שולמו מתוך סכום כולל של 9,000 ₪ ששולם על חשבון, יתרה נטו 55,000 ₪.

 

אנו מגישים הסכם פשרה לתיק בית המשפט

 

התקבל וסומן באות א'

 

פסק דין

 

אני מאשר את הסכם הפשרה א' ונותן לו תוקף של פס"ד

 

ניתנה והודעה היום כ"ו ניסן תשע"ב, 18.4.212 במעמד הצדדים.

 

חאג' יחיא, שופט