119. חברת הבניה רוטשטיין נדל"ן בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ב-125,000 ₪

חברת הבניה רוטשטיין נדל"ן  בע"מ חויבה לפצות דיירים שהיו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בפרוייקט "קרית האומנים" ברמלה בסך של 125,000 ₪ בגין ליקויי בניה וראשי נזק נוספים.

 

להלן תמצית חיובי פסק הדין

 

סוף דבר

 

לאור כל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובעים הסכומים כדלקמן:

א.  סך של 76,186 ₪ בגין הנזקים שהוכרו ע"פ חוות דעת מומחה ביהמ"ש. בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום.

ב.  סך של 3,540 ₪ בגין ההוצאות הנוספות שאושרו כאמור לעיל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום.

ד.  סך של 14,315 ₪ בגין דיור חלוף והובלה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת כתב התביעה המתוקן ועד ליום התשלום.

ה.  סך של 10,000 ₪ בגין עגמת נפש מיום מתן פסה"ד ועד ליום התשלום.

 

בהתחשב בפער המשמעותי של סכום התביעה לסכום פסה"ד (כמחצית) איני סבורה כי יש להשית מלוא ההוצאות בגין הליך זה על הנתבעת וע"כ אני פוסקת בגין האגרות, שכ"ט מומחה ביהמ"ש ושכ"ט המומחה מטעם התובעת, שהתלווה לסיור של מומחה ביהמ"ש סך כולל של 6,000 ₪.

כמו כן, בהתחשב בהוצאות שכה"ט בו נשאו התובעים וכן בסכום התביעה ובתוצאות ההליך מחייבת הנתבעת לשאת בהוצאות שכ"ט בסך כולל של 12,000 ₪

הסכומים האמורים בסעיפים 84-85 ישולמו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פס"ד ועד ליום התשלום בפועל.