117. חברות הבניה אזורים בנין (1965) בע"מ מס' ח.צ. 520031089 ו- אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, ישלמו פיצויים בסך של 190,000 ₪  בגין ליקויי בנייה. 

חברות הבניה  אזורים בנין (1965) בע"מ מס' ח.צ. 520031089 ו- אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, ישלמו פיצויים בסך של 190,000 ₪  בגין ליקויי בנייה.

 

 

חברות הבניה  אזורים בנין (1965) בע"מ מס' ח.צ. 520031089 ו- אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, ישלמו פיצויים בסך של 190,000 ₪  לרוכשי דירה בפרויקט היוקרה מגדלי נאמן בתל אביב, אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בנייה, בהתאם להסכם פשרה שהושג על ידי ב"כ שני הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין ע"י בימ"ש השלום בתל אביב ביום 25.1.2018.