112. מפקח הבניה פיני אדר חויב בפסק דין מתוקן, לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של למעלה מ--103,000 ש"ח ​

מפקח הבניה פיני אדר חויב, בפסק דין מתוקן לפצות רוכשי בית אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן בסך של למעלה מ-103,000 ₪ בגין ליקויי בניה.

 

לאחר מתן פסק הדין המקורי, גילה עו"ד צבי שטיין, ב"כ התובעים, כי נפלו טעויות סופר בפסק הדין המקורי, וכי חלק מהסכומים שפסק המומחה מטעם ביהמ"ש, לא נכללו בפסק הדין עצמו.

 

בעקבות כך, הגיש עו"ד צבי שטיין, בקשה לתיקון טעות סופר בעקבותיה תיקן ביהמ"ש הנכבד את פסק דינו המקורי, והוסיף לחיובי פסק הדין המקורי את הסכום של 31,165 ₪.

 

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

 

החלטה

 

לאחר עיון בבקשה ובתגובה לבקשה, ולאחר עיון בפסק הדין שניתן בתיק זה ביום 7/1/16, אני מוצאת לקבל את הבקשה.

 

עיון מעלה כי למרבה הצער אכן נפלה בפסק הדין טעות סופר.

 

מקור הטעות בעובדה כי בחשבון הסופי לקחתי בחשבון את קביעות המומחה בסיכום של חוות דעתו ומבלי לשים לב כי המומחה סכם סכומים אלה לפי חלוקת האחריות אותה הוא קבע ואשר עומדת בסתירה לממצאיי בפסק הדין, וכן מבלי לשים לב כי המומחה קבע תוספת עבור פיקוח הנדסי בשיעור של 5% בלבד (במקום 10% כנדרש).

 

משכך אני מורה על תיקון פסק הדין באופן שבסעיף 46 ובסעיף 59 לפסק הדין יירשם תחת הסכום 59,787 ₪ הסכום של 90,952 ₪.

 

יובהר כי סכום זה נובע ממצאיי בפסק הדין וכי הגעתי אליו בצירוף פיקוח הנדסי כנהוג ולאחר סכימת העלויות אותם העריך המומחה, אך כאשר האחריות נופלת רק על כתפי הנתבע, אותו מצאתי אחראי לבדו לכלל הנזקים נשוא התובענה.

 

בכך יש כדי התייחסות גם לטענות בעניין התשובה לשאלות הבהרה.

 

שימת הלב לכך שאין מקום להוסיף על סכומים אלה מתשובות המומחה בחקירתו בבית המשפט, היות שאימצתי את קביעות המומחה בחוות הדעת המקורית ולא מצאתי לסטות ממנה, חרף תשובותיו לב"כ התובעים.

 

אדגיש כי מעבר לאמור לא נפלה כל טעות סופר נוספת בפסק הדין.