105. חברת אחים אוזן חברה לבנין בע"מ חויבה לפצות לקוחות בסך של כ-94,000 ₪ בגין ליקויי בנייה​

חברת אחים אוזן חברה לבנין בע"מ חויבה ביום 27.7.2014 ע"י בימ"ש השלום באשדוד לפצות לקוחות אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בסך של כ-94,000 ₪ בגין ליקויי בנייה עגמת נפש והוצאות.

 

להלן, קטעים נבחרים מפסק הדין

 

ביום 6.7.14 התקיים דיון במעמד הצדדים, במסגרתו הושגה הסכמה, לפיה תשלם הנתבעת לתובעים סך של 59,354 ₪ בהתאם לחוו"ד המומחה מטעם ביהמ"ש, וזאת בגין הליקויים המפורטים בה. מעבר לכך הוסכם, כי בכל הנוגע לפיצוי בגין עוגמת הנפש, שכ"ט עו"ד והוצאות, יגישו הצדדים סיכום טענותיהם, בצירוף אסמכתאות, ולאחר מכן יינתן פס"ד משלים בעניין הרכיבים הנ"ל. להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין חלקי, באותו מועד.

לאחר שהצדדים הגישו סיכומיהם כאמור, להלן פסק הדין המשלים.

 

בכתב התביעה עתרו התובעים לפצותם בסך 25,000 ש"ח בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם, כתוצאה מן הליקויים שהתגלו בדירה, מהם סבלו תקופה ממושכת.

 

במסגרת הדיון שהתקיים, ציין התובע והדגיש, את הקשיים בהם נתקלו התובעים, ואת מסכת קורותיהם כתוצאה מן הליקויים, הן מבחינת הצורך להתמודד עם הליקויים שפגעו באיכות חייהם, והן מבחינת הצורך לאפשר תיקונים חוזרים ונשנים, ללא הועיל.

 

ב"כ התובעים טען בסיכומיו, כי נזקי הרטיבות מהווים עילה לפיצוי משמעותי, בהיותם ליקויים הפוגעים משמעותית באיכות החיים. לסיכומיו צירף פסיקה עניפה ביחס לסדר הגודל הרווח בפסיקה, בעניין פסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש, בתביעות שעניינן דומה. עוד ציין, כי מדובר בליקויים שהתובעים נאלצים להתמודד עימם שנים רבות, בהיותם הורים לתינוק, וכן נאלצים הם להתמודד עם תיקונים המבוצעים בדירתם שוב ושוב, על כל אי הנעימות הכרוכה בכך. לטענתו, נוכח הסכום שנקבע בחוו"ד המומחה מטעם ביהמ"ש, יש להסיק כי מדובר בתביעה מוצדקת ומבוססת. כמו כן טען, כי ע"פ חוו"ד של המומחה, נדרשים 14 יום על מנת לבצע התיקונים.

 

הנתבעת טענה מנגד, כי לא חסכה מאמצים, במטרה לפתור את הליקויים שהופיעו בדירת התובעים, אליה נשלחו צוותים מטעמה מס' רב של פעמים, ואף קבלנים חיצוניים, שהנתבעת נשאה בעלות שכרם. לטענתה, התובעים לא יצאו מגדרם לשתף פעולה באופן מלא, עם צוותי התיקון, והקשו על תיאום מועדים להשלמת התיקונים. בסופו של דבר, תוך כדי ניסיון להשלים את ביצוע התיקונים, הוגשה התביעה מצד התובעים.

 

ב"כ הנתבעת ציינה עוד, כי הנתבעת לא היתה הגורם שבנה בפועל את הדירה נשוא התביעה, אלא נכנסה בנעלי קבלן שנקלע לחדלות פרעון. למרות זאת, נטלה אחריות על הליקויים, ועשתה מאמצים רבים לבצע תיקונים. לסיכומיה, צירפה אף היא פסיקה, והדגישה את הפער בין חוו"ד שהוגשו מטעם התובעים, לבין חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש, כשהמומחה דחה בחוו"ד חלק ניכר מטענות התובעים, וביקשה ללמוד מפער זה כי מדבר בתביעה מוגזמת.

 

המומחה שמונה מטעם ביהמ"ש, מר אורמן, העריך את עלות ביצוע התיקונים בסך של 45,750 ₪ בתוספת מע"מ, בצירוף 4550 ₪ עלות הפיקוח. על פי הסכמת הצדדים, תשלם הנתבעת לתובעים סך של 59,354 ₪, בהתאם לחוות הדעת.

 

לאחר עיון בחומר המצוי בפני, סבורני כי לא ניתן לקבוע שהנתבעת התעלמה מפניות התובעים. הנתבעת ביצעה בדירה מספר תיקונים, באמצעות מספר צוותים, ואף ביצעה תיקון בדירה השוכנת מעל דירת התובעים, במטרה לנסות ולפתור את חדירת המים. אמנם לתובעים טענות ביחס לטיב התיקונים ורציפות העבודות, אולם אין בידי לקבוע כי המדובר במקרה של התעלמות מפניות התובעים וזלזול בהם.

 

בנוסף יצויין, כי מדובר בפרק זמן ממושך, בן מספר שנים, שבו נאלצים התובעים לחיות בדירתם על נזקיה. מנגד, במהלך פרק זמן זה, עשתה הנתבעת מספר ניסיונות תיקון, ובסופו של יום, נאותה לשלם לתובעים את עלויות התיקונים על פי חוות הדעת, ללא צורך בניהול התיק, וזאת אף על פי שמדובר בעלויות תיקון באמצעות קבלן מזדמן, ואילו ביצעה הנתבעת את התיקונים בעצמה, סביר שהעלות היתה פחותה.

 

בהתחשב בכל המפורט לעיל, הנני פוסקת לתובעים פיצוי בגין עוגמת נפש בסך כולל של 12,000 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

סוף דבר:

 

בהתאם לפסק הדין החלקי מיום 6.7.14, תשלם הנתבעת לתובעים סך של 59,354 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים סך של 12,000 ₪ בגין עוגמת נפש. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

כמו כן, תישא הנתבעת בשכ"ט המומחים מטעם התובעים בסך כולל של 6,500 ₪, וכן בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 11,000 ₪. סכומים אלה ישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.