120. חברת שיכון עובדים בע"מ חוייבה לפצות דיירים בגין ליקויים ברכוש המשותף בסך של 256,000 ₪

 

חברת שיכון עובדים בע"מ חוייבה לפצות דיירים אשר היו מיוצגים עלידי עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויים ברכוש המשותף בסך של 256,000 ₪ לרבות שכר טרחה והוצאות

       

פסק דין

 

בהתאם להסכמת הצדדים שהסמיכוני לפסוק לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ"ד-1984 ולאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, אני קובע כי הנתבעת תשלם לתובעים סך

כולל של 215,000 ₪.

 

סכום זה, כולל את הוצאות הפיקוח, המס והעלות למזמין.

 

בנוסף, הנתבעת תישא בהוצאות ההליך בסך כולל של 15,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪.

 

אשר להוצאות שנפסקו בהחלטתי מיום 15.7.18, ונוכח ההסדר, סכומם יופחת לסך של 1,200 ₪

וישולם באמצעות סכום הפקדון שהפקידה הנתבעת לזימון מומחה, שיועבר לתובעים באמצעות בא-

כחם.

 

התשלום ישולם בתוך 30 יום מהיום ובמידה ולא יעשה כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום

ועד מועד התשלום בפועל.

 

האגרה תוחזר לתובעים באמצעות בא-כחם בהתאם לתקנות (לצורך זה, אני רואה בשלוש הדיונים

שהתקיימו כדיוני תזכורת).

 

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום, י"ג אדר א' תשע"ט, 18 בפברואר 2019, בהעדר הצדדים.