123. תביעת ליקויי בנייה וירידת ערך שהוגשה ע"ס 851,354 ש"ח הסתיימה בפשרה בסכום כולל של 69,000 ש"ח בלבד.​

123. תביעת ליקויי בנייה וירידת ערך שהוגשה ע"ס 851,354 ש"ח הסתיימה בפשרה בסכום כולל של 69,000 ש"ח בלבד.

 

ה"ה אברהם וטל וויסלר הגישו ביום 9.5.17 תביעה בגין ליקויי בניה וירידת ערך לבית משפט השלום בתל אביב  ע"ס 851,354 ₪ כנגד בני זוג שבנו בית פרטי ומכרו להם את הבית בשלב מאוחר יותר אשר היו מיוצגים על ידי עו"ד צבי שטיין מרמת גן.

לתביעתם בגין ליקויי הבנייה וירידת ערך הנטענים, צרפו התובעים חוות דעת הנדסית ושמאית ותבעו את הסכומים הבאים:

עלות תיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת 153,614 ₪

ירידת ערך של הבית בסך 460,000 ₪

תשלומים עבור חוות דעת 12,740 ₪

הוצאות ישירות ועקיפות שפורטו בתביעה ע"ס 75,000 ₪

פיצויים בגין עוגמת נפש 100,000 ₪

סך כל הסכום הנתבע 851,354

התביעה התנהלה בפני כבוד השופט עזריה אלקלעי בבית המשפט השלום בתל אביב והתקיימו בו 3 ישיבות.

בתיק אף מונה מהנדס ושמאי מטעם בית המשפט שנתן חוות דעת מפורטת.

בסופו של יום, הגיעו הצדדים לידי פשרה לפיה ישלמו הנתבעים לתובעים סך כולל של 69,000 ₪ בלבד, לסילוק מלא וסופי של כל תביעות התובעים, אשר קיבלה ביום 1.3.2020 תוקף של פסק דין.

סכום הפשרה הינו בשיעור של 8% מסכום התביעה.

ליקויי בניה